Çağrı Aylık Fikir ve Sanat Dergisi

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı: Çağrı Aylık Fikir ve Sanat Dergisi
Basım Tarihi: Şubat 1970
Yıl: 14
Sayı: 145
Fiyat: 2 Lira
Derginin Sloganı: Aylık Fikir ve Sanat Dergisi
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var

Derginin Künyesi:

Kurucusu ve Sahibi: Feyzi Halıcı
Yazı işlerini fiilen idare eden: Hasan Halıcı
 
Yazışma Adresi: P.K. 99
Tel: 1491-3211
İstanbul Cad. Halıcı İşhanı. Konya
 
Şube:Kenedi Caddesi Kenedi Apart. 55/8
Tel: 1280 30 - 18 12 53
Ankara
 
Abone:
Fiyatı:2 Lira
Yıllığı: 24 TL.
 
İlân ve Reklam:
Tam sayfa: 1200 TL
Küçük ilân ve reklâmların santimi 10 TL
 
Güven Matbaası: Ankara - 1969


Başlık Yazar Sayfa
Kültür Politikamız Üzerine DüşüncelerÖnder,Mehmet3
GeçermiDöğücü,A. Fazıl4
Şair ve HükümdarKaplan,Mehmet5
ÇemberGüven,Muhiddin Nadir6
Bir Şiirin Hikayesi : Osman Atillâ AnlatıyorAtillâ,Osman8
Yeni Şiir Kitabı Üstüne: Nevzat Yalçın'la Bir KonuşmaHalıcı,Feyzi11
Deniz BoyuncaKülebi,Cahit12
Amerika Edebiyatında Kabul ÇağıDommergues,Pierre13
Musiki: Acaba Neden, BaylarTanrıkorur,Cinucen17
Saz ve BenÖztaş,Hümeyre20
DörtlükYarar,Mehmet Turan21
Yeni Bir Turistik Hazinemiz Çatal HöyükAnonim22
ÇemberDoğan,Mehmet24
Kitaplar Arasında: Döner DolaplardaUçkan,H. Vasfi25
Dergilerin GetirdiğiGeçer,İlhan26

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler