Folklora Doğru

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Folklora Doğru
Basım Tarihi : Aralık 1969
Cilt :
Yıl : 1
Sayı : 3
Fiyat : 2 TL
Derginin Sloganı : Robert Kolej Türk Folklor Kulübü
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var
Buradan İndirebilirsiniz:   

Derginin Künyesi:

Yayınlayan: Robert Kolej Türk Folklor Klübü

Sahibi: A. Hamdi Ataoğlu

Yazı İşleri Müdürü: M. Sinan Dinç

Teknik İşler Müdürü: Selçuk Tanyeri

Yönetim Komitesi: Semih Bilgin, Canan Özmeral, Sait Elşerif, Apostol Aleksoğlu, Girol Karacaoğlu

İdare Yeri: Robert Kolej, P.K. 8 Bebek-İstanbul

Dizgi, Basıldığı Yer: Menteş Matbaası Ankara Caddesi No:48/B İstanbul

Kapak Düzeni: Tamer Akkaş

Fiyatı:2 TL
Yıllık Abonesi: 15 TL


Başlık Yazar Sayfa
Halkbilgisi Üzerine Görüşler 2Alangu,Tahir5
Dünya Folklorunda Yıldızlarİnanç,Talât10
İskandinavya Folkloru 1Esenel,Mediha14
Kilis'te Kadınlar Arasında İtibar Edilen Adet ve An'anelerSoydinç,Özer18
Bar Tutuş ve DadaşÖztek,Taner20
Türk Halk Müziği Çalgı Aletleri Çeşitleri ve Bünyeleri 2Önaldı,M. Şenel23
Dereçay'da Düğün ve Düğün ÖncesiÇelik,İsmail25
Bizden SizeAnonim29
Arşiv

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler