Folklor Postası [*]

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı: Folklor Postası [*]
Basım Tarihi: Birinci Teşrin 1944
Cilt: 1
Sayı: 1
Fiyat: 30 Kuruş
Derginin Sloganı: Her ay çıkar, Türk Folklor konularını inceleyen ve yayan Folklor Dergisi
Arşivimizde Mevcut Mu? : Yok

Derginin Künyesi:

Sahibi: Kemal Akça
Neşriyat Müdürü: Muzaffer Erdoğan
Adres: Tevkifane arkası Karacehennem Sok. No:19   Sultanahmet-İstanbul

Abone: Yıllığı:300 kuruş, 6 aylık:150 kuruş, Yabancı: 400 kuruş


Başlık Yazar Sayfa
Halk Edebiyatının KıymetiYücel,Hasan Ali1
DestanAşık Nigâri2
Folklor ve Türk Folklor'ünün KarakteriAkça,Kemal3
İbrahim Bey KülliyatıErgun,Sadettin Nüzhet4
Orta Anadolu'da Erkek Milli KıyafetleriUğur,Fethi Ferit5
Milli OyunlarımızÇilingiroğlu,Kemal8
Uludağ'da Halk Çalgıları ve ZurnaYalgın (Yalman),Ali Rıza10
Halk TürküleriSümer,Faruk12
İlk ÖğretimAkça,Kemal13
Atam İçinAnonim14
Ana Yurdumuzu TanıyalımŞener,İhsan15





Arama

Bizi Destekleyenler

.