Folklor Postası [*]

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı: Folklor Postası [*]
Basım Tarihi: Temmuz 1945
Cilt: 1
Sayı: 10
Fiyat: 25 Kuruş
Derginin Sloganı: Aylık Folklor Dergisi
Arşivimizde Mevcut Mu? : Yok

Derginin Künyesi:

Sahibi ve Başyazarı: Kemal Akça
Neşriyat Müdürü: Dr. Ferit Uğur
Yazı İşleri ve Teknik Sekreteri: İhsan Hınçer
Adres: Tevkifane arkası Karacehennem Sok. No:19   Sultanahmet-İstanbul

Abone: Yıllığı:300 kuruş, 6 aylık:150 kuruş. Yurt dışı için de yıllığı 400, altı aylığı 200 kuruştur.


Başlık Yazar Sayfa
Halk Musikisi: Konyalı Halk Musikiileri - 2Gazimihal (önceleri Kösemihal),Mahmut Ragıp3
KoşmaGelibolulu Aşık Demir4
Halk Şairlerinden Notlar: NesimiBayrı,Mehmet Halit5
Bir Geziden Notlar: Karahüyüklü Aşık AliBelli,Şemsi6
Türk Efsaneleri: Ressam Hüsnü Yusuf Bey'in Akşehirde Tarih ve Folklor Tetkikleri - 2Ünver,A. Süheyl7
Zileli Aşık Hacı TâlibiOkay,Haşim Nezihi8
Notlar: Folklor Kadro ve MetoduAkça,Kemal9
Memleket Davaları 4: Aile Reislerimizi İtham Ediyorum!Hınçer,İhsan10
Seçme Halk ŞiirleriDamgacı,Hayrünnisa11
Halk Edebiyatının En Velût Muharririnin Son Basılan Eseri Münasibetile : Sadeddin Nüzhet Ergun (Hayatı ve Eserleri)Özdil,Bürhaneddin12
Tıbbi Folklor: Halk İlaçları HakkındaBalcıoğlu,N. Refik15
Bize Gelen Eserler: Sevim Bike, Folklor Demeti, BucakAnonim16
Derlemeler: Düğün TerimleriÖnder,Mehmet17
Dağların Delisi - 9Akça,Kemal18
Az Duyulmuş AtasözleriAnonim19

Arama

Bizi Destekleyenler

.