Folklor Postası [*]

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı: Folklor Postası [*]
Basım Tarihi: Ağustos-Eylül-Ekim 1945
Cilt: 1
Sayı: 11
Fiyat: 25 Kuruş
Derginin Sloganı: Aylık Folklor Dergisi
Arşivimizde Mevcut Mu? : Yok

Derginin Künyesi:

Sahibi ve Başyazarı: Kemal Akça
Neşriyat Müdürü: Dr. Ferit Uğur
Yazı İşleri ve Teknik Sekreteri: İhsan Hınçer
Adres: Tevkifane arkası Karacehennem Sok. No:19   Sultanahmet-İstanbul

Abone: Yıllığı:300 kuruş, 6 aylık:150 kuruş. Yurt dışı için de yıllığı 400, altı aylığı 200 kuruştur.


Başlık Yazar Sayfa
Folklorun Tarih ve Sosyal Yaşayışımız Karşısında Alâka ve EtkisiAkça,Kemal2
Milli Oyunlarımız - Kaşık OyunlarıGazimihal (önceleri Kösemihal),Mahmut Ragıp3
Halk Şairleri Hakkında Küçük Notlar: Âşık CanibîBayrı,Mehmet Halit5
Işığım Ol ...Hınçer,İsmail6
Türk Efsaneleri: Ümid Dede EfsanesiÜnver,A. Süheyl6
Halk Şairleri: Poskoflu Yusuf Zülâli'nin Karsın Kurtuluş DestanıKırzıoğlu,M. Fahrettin7
OkuyucularımızaAnonim8
Anadolu Folklor Gazilerinden NotlarYetişen,Rıza9
İstanbul Ün. Tıp T. En. Çalışma (Prof. A. Süh. Ün.) : Memleketimizin Sıtma Folklor HakkındaKızıldağlı,Saffet10
Az Duyulmuş AtasözleriÖnder,Mehmet11
Seçme Halk ŞiirleriDamgacı,Hayrünnisa12
Kitaplar Arasında : Kastamonu NinnileriÜlkütaşır,Mehmet Şakir13
Dil İncelemeleri: Bazı Kelime ve Yer Adları Hakkında Düşünceler - 1Sümer,Faruk14
Şair TıflıŞener,Ali Fuad15
Dağların Delisi - 10Akça,Kemal16
Sosyal İncelemeleri : Gelin ve Kaynana ÇekişmeleriŞener,İhsan17

Arama

Bizi Destekleyenler

.