Folklor Postası [*]

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı: Folklor Postası [*]
Basım Tarihi: Şubat 1946
Cilt: 2
Sayı: 13
Fiyat: 25 Kuruş
Derginin Sloganı: Aylık Folklor Dergisi
Arşivimizde Mevcut Mu? : Yok

Derginin Künyesi:

Sahibi ve Başyazarı: Kemal Akça
Neşriyat Müdürü: Dr. Ferit Uğur
Sekreteri: İhsan Hınçer
Adres: Tevkifane arkası Karacehennem Sok. No:19   Sultanahmet-İstanbul

Abone: Yıllığı:300 kuruş, 6 aylık:150 kuruş. Yurt dışı için de yıllığı 400, altı aylığı 200 kuruştur.


Başlık Yazar Sayfa
Acı Bir Kayıp: Selim Nüzhet GerçekBayrı,Mehmet Halit2
Bir Kayıp: Bela BartokSaygun,Ahmed Adnan3
Milli Oyunlarımız: Yüzyıllar Boyunca ZeybeklerGazimihal (önceleri Kösemihal),Mahmut Ragıp5
Anadolu Folklor GezileriYetişen,Rıza7
Halk Edebiyatı: Pir Sultan Aptal ve Bir ManzumeSalcı,Vahit Lütfi8
Toprak Kanununun Uygulandığı İlk Yer: BozkırAnonim9
12 Ocak 96'da Yapılan Konya Folklor GecesiAnonim10
Kitaplar Arasında : Türkiye Türk Düğünleri Üzerine Mukayeseli MalzemeÜlkütaşır,Mehmet Şakir12
Erkek Demirin TürküsüDefne,Zeki Ömer12
Karadenizli: Şair TıflıŞener,Ali Fuad13
BibliyografyaAnonim14
Baz Kelime ve Yer Adları Hakkında Düşünceler - 2Sümer,Faruk15
Anadolu Düğünleri: Orhangazi Köylerinde DüğünBeşe,M. Enver16
Az Duyulmuş AtasözleriÖnder,Mehmet17
Dağların Delisi - 11Akça,Kemal18
KoşmaDemiraslan,İlhan18
AbonelerimizeAnonim19

Arama

Bizi Destekleyenler

.