Folklor Postası [*]

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı: Folklor Postası [*]
Basım Tarihi: Nisan 1946
Cilt: 2
Sayı: 15
Fiyat: 25 Kuruş
Derginin Sloganı: Aylık Folklor Dergisi
Arşivimizde Mevcut Mu? : Yok

Derginin Künyesi:

Sahibi ve Başyazarı: Kemal Akça
Neşriyat Müdürü: Dr. Ferit Uğur
Sekreteri: İhsan Hınçer
İdare Evi: Tevkifane arkası Karacehennem Sok. No:19   Sultanahmet-İstanbul

Abone: Yıllığı:300 kuruş, 6 aylık:150 kuruş. Yurt dışı için de yıllığı 400, altı aylığı 200 kuruştur.


Başlık Yazar Sayfa
Mevsimin Aktualitesi: Memleket GeceleriHınçer,İhsan2
Halk Edebiyat ve Musikisi: Konya Halk Sazcıları - 3Gazimihal (önceleri Kösemihal),Mahmut Ragıp3
KoçaklamaGelibolulu Aşık Demir5
Yurd Köşelerinden: Derme MânilerUmurhan,Fehime7
Fikirler: Folklora Dayanan SanatOksal,Sedat8
Belki...Salcı,Vahit Lütfi8
Folklor ve TelkinÜnver,A. Süheyl9
Gezilerden Notlar: Anadolu Folklor Gezileri 4Yetişen,Rıza10
Seçme Halk ŞiirleriDamgacı,Hayrünnisa11
Az Duyulmuş AtasözleriÖnder,Mehmet12
Türkülerin Doğuşu: Necip Türküsünün HikâyesiAkça,Kemal13
Oyunlar: İstanbul Çocuk Oyunları - 3Özseven,Âdil15
Bir Anadolu Geleneği : Ekin SonuÖzcan,Ahmet16
Milli Olaylar: Karadeniz GecesiAnonim17
Dağların Delisi - 13Akça,Kemal18
Kitaplar Arasında : "Benim Gibi"Anonim19

Arama

Bizi Destekleyenler

.