www.halkbilimi.com - Çakmakoğlu,Sabahattin : ""İçel...

"İçel Kültürü" Çıkarken

Bu Derginin Diğer Makaleleri

Çakmakoğlu,Sabahattin ; ""İçel Kültürü" Çıkarken" ; İçel Kültürü ; Ocak / 1987 ; Yıl : 1 ; Sayı : 1 ; Sayfa : 3

İlimizde bir kültür dergisi çıkarılması teşebbüsünü öğrenince bunu sevinçle karşıladım. Ancak bu konuyu bir defa daha düşündüm. Zira, başarılı olmalarını, devamlı suretle yayınlarını gerçekleştirmelerini istiyorum.

Bir gerçeği burada belirtmekte fayda ümit ediyorum. Bilindiği gibi ülkemizde yalnızca kültüre dayalı muntazam ve belirli aralıklarla ortaya çıkmış ciddi neşriyatın devamında malî kaynak yetersizliği daima vardır. Satışlar belli bir çevrenin dışında yaygınlaşamadığı için yaşama savaşında belirli güçlüklerle karşılaşılması mukadderdir.

Bu teşebbüsün öyle olmaması için gayretlerin, fikir ve kültüre dayalı emeklerin ısrarlı olması ve devam etmesi samimi özlemimdir. Bu biraz da duygu karışığı düşüncelerle eser ortaya koyan idealist arkadaşlarımı yine de kutlamak istiyorum.

Kültürler elbette millî olmakla beraber, diğer milletlerin sosyal ve kültürel değerlerinin tesirlerine o sebeple de değişmelere maruz kalmaktadır. Ancak burada dikkat edilecek olan benliğimizi oluşturan millî ve manevi değerlerimizin özüne daima sahip olunması gereğidir. Burada acı da olsa bir gerçeği daha açıklamak istiyorum. Milletleri şahsi değerlerinden koparma ve onları yozlaştırarak tabir yerinde ise erozyona uğratarak kültür emperyalizmine zemin hazırlanması tehlikesini önlemektir. Savaşlar yıllardan beri hızla yeni boyutlarda ve fakat mutlaka ve ısrarla, bu alanda devam etmektedir.

Biliyorsunuz, milletimizin de gerçek gücü sosyal yapısının sağlamlığına bağlıdır. Bu yapının muhtevasının, dilimizi o edebiyatımızla, birlikte tarih şuuru, eğitim, öğretim, çeşitli güzel sanat değerleri ve eserleri, hatta bütünü ile manevi ve millî inançlar sistemi hayatımızın özelliklerini taşıyan geleneklerimizle davranışlar beraberliği teşkil etmektedir. Kısaca bizim ayrı bir millet, o sebeple de bağımsız bir devlet olmamızı sağlayan ve geleceğimizi ebedileştirecek ölçü bize ait olanları benimsemek, onlarla yaşamak, çağın medeniyet ve teknolojideki yeniliklerini bu ölçüler içerisinde değerlendirmek ve onları bünyemizle bütünleştirerek millîleştirmeyi bilmektir.

Kabul etmek lâzım gelir ki, bir vilâyetin kültürünü özelde işlerken genel kültür değerlerimizle müsbet ve yeni ufuklar kazandırmak başlıca düşünce kaynağımız olmalıdır.

"İçel Kültürü" nü bütün yönleriyle işler ve incelerken yapılacak olan büyük milletimizin dünden bugüne kültür mirasını kucaklarken yaşayan ve gelecek nesillere doğrulan, güzelleri, iyileri ve hepsinden değerli olan sosyal ve kültürel yapıdaki zenginliğimizi araştırmak, öğretmek, onları yaymak ve Özüne sadakatle bağlı gelişmeleri anlatmak başlıca amacımız olmalıdır.

Derginin bu başlangıç sayısı için bir yazı isteyen arkadaşlarıma özellikle bu dergiyi çıkarmayı öncülüğünde gerçekleştiren Mersin Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hilmi DULKADİR’e bir kaç cümleyle de olsa görüşlerimi belirtme imkânı bulduğum için teşekkür ediyor çalışmalarında ve yayın hayatında sürekli başarılar diliyorum.Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz