Muhterem Hemşehrilerim

Bu Derginin Diğer Makaleleri

Ürgüp,Doğan ; "Muhterem Hemşehrilerim"; Altıncı Şehir; Ocak-Mart / 1997; Yıl: 1; Sayı: 1; Sayfa Aralığı: 4

Bu dünyada hiç bir zaman çaba göstermeksizin başarıya ulaşamayız. Başarının tek yolu iyi niyetle, samimi ve el ele vererek çalışmaktır. İnsan hayatının geçmiş/şimdiki zaman ve gelecek düzleminde seyrettiği gözönüne alınırsa bizler, bizden öncekilerden devraldığımızı geliştirerek bizden sonrakilere bırakmakla mükellefiz.

Bizden önceki bir avuç güzel insan: Prof. Dr. F. H. Örs, Halil Akyıldız, Ş. Sarıyüce, B. Ahıpaşağolu, Sait Cebekan, Alâattin T. Ahıpaşağolu, Hasan Araklıgil, A. Ergeneoğlu, İhsan Kızıltan, Ahmet Kızıltan, Ahmet Kılıç, İhsan Pulak, Şevki Ecevit. N. Ağacıkoğlu, V. Toçsoy, M. Dülger, S. Zembilci, H. Özyurt, A. A. Turan, N. Koçak. O. Coşkunalp, R. Başaran 1967 yılında Ankara’da bir araya gelerek, güzel amaçlar uğruna Sivas Kültürel ve Sosyal Yardımlaşma Derneği’ni kurmuşlar ve ilk hedef olarak o yıllarda, büyük şehirlerde gençlerimizin ihtiyacı olan barınma problemi nedeniyle Sivas Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu’nu inşa etme yoluna gitmişlerdir. Valiliği, belediyesi, esnafı, tüccarı, köylüsü velhasıl bütün hemşehrilerimiz bu yurdun yapımında hiç bir fedakarlıktan kaçınmamışlardır. 1967 yılından bu yana Libya caddesi No: 19 Kolej-Ankara adresinde faaliyetlerine devam etmektedir. Bir kaç ay önce nöbeti geçmişteki arkadaşlarımızdan devraldığımız, Sivas Kültürel ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Yönetimi olarak faaliyetlerimizi yurt işletmeciliği ile sınırlamayarak derneğin daha etkin, sosyokültürel çalışmalara yönelmesi konusunda hemfikirdik. Bu düşüncelerimizin ilk nüvesi de şu anda elinizde okuduğunuz dergidir. "Altıncı Şehir" bundan sonra önce Allah’ın izin ve yardımıyla sonra da siz kıymetli hemşehrilerimizin destekleriyle çıkmaya devam edecektir.

Ramazan ayı boyunca yurtta barınan bütün öğrencilerin iftar ve sahur yemekleri derneğimiz tarafından ücretsiz olarak verilmektedir. Bu hizmeti Ramazan ayı dışında da imkanlarımız ölçüsünde yaygınlaştırmaya çalışacağız. Bu paralelde öğrencilerimize burs ve kredi benzeri maddi yardımlar sağlamaya çalışacağız. Ayrıca dernek olarak Sivas’ın dışında Sivas kültürünü tanıtıcı mahiyette sergi, kermes, panel, sempozyum, konferans gibi sosyal ve kültürel faaliyetler yapmak bundan sonraki hedeflerimizdendir. Bu hedefleri gerçekleştirebilmemiz için sizlerin de maddi ve manevi desteklerini esirgemeyeceğiniz inancını taşıyoruz.

ALTINCI ŞEHİR VE ŞEHİRLİLER İÇİN ELELE...Arama

Bizi Destekleyenler

.