www.halkbilimi.com - Durul,Yusuf : "XV. Asır Hayvan...

Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz
* Pertev Naili Boratav
* İlhan Başgöz
* Orhan Acıpayamlı
* Sedat Veyis Örnek

 

XV. Asır Hayvan Motifli Halılara Dair Yeni Bir Örnek

Bu Derginin Diğer Makaleleri

Durul,Yusuf ; "XV. Asır Hayvan Motifli Halılara Dair Yeni Bir Örnek" ; Türk Etnoğrafya Dergisi [*] ; 1962 ; Sayı : 5 ; Sayfa : 9

.