www.halkbilimi.com - Önder,Mehmet : "Konya Mezar Ta...

Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz
* Pertev Naili Boratav
* İlhan Başgöz
* Orhan Acıpayamlı
* Sedat Veyis Örnek

 

Konya Mezar Taşlarında Şekil ve Süsler

Bu Derginin Diğer Makaleleri

Önder,Mehmet ; "Konya Mezar Taşlarında Şekil ve Süsler" ; Türk Etnoğrafya Dergisi [*] ; 1969 ; Sayı : 12 ; Sayfa : 5

.