www.halkbilimi.com - Akok,Mahmut : "Konya - Akşehir...

Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz
* Pertev Naili Boratav
* İlhan Başgöz
* Orhan Acıpayamlı
* Sedat Veyis Örnek

 

Konya - Akşehirde Taş Medrese Binası ve Restarosyon Çalışmaları

Bu Derginin Diğer Makaleleri

Akok,Mahmut ; "Konya - Akşehirde Taş Medrese Binası ve Restarosyon Çalışmaları" ; Türk Etnoğrafya Dergisi [*] ; 1977 ; Sayı : 16 ; Sayfa : 5

.