www.halkbilimi.com - Koyunlu,Alpaslan : "Yapı ve Ya...

Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz
* Pertev Naili Boratav
* İlhan Başgöz
* Orhan Acıpayamlı
* Sedat Veyis Örnek

 

Yapı ve Yapı Öğeleri ile İlgili Yöresel Sözcükler (Elazığ - Altınova Yöresi)

Bu Derginin Diğer Makaleleri

Koyunlu,Alpaslan ; "Yapı ve Yapı Öğeleri ile İlgili Yöresel Sözcükler (Elazığ - Altınova Yöresi)" ; Türk Etnoğrafya Dergisi [*] ; 1982 ; Sayı : 17 ; Sayfa : 5

.