www.halkbilimi.com - Öztürk,İsmail : "Bitki Boyalar...

Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz
* Pertev Naili Boratav
* İlhan Başgöz
* Orhan Acıpayamlı
* Sedat Veyis Örnek

 

Bitki Boyaları Üzerine Birkaç Not ve Yeni Kent Köyünden Boyama Örnekleri

Bu Derginin Diğer Makaleleri

Öztürk,İsmail ; "Bitki Boyaları Üzerine Birkaç Not ve Yeni Kent Köyünden Boyama Örnekleri" ; Türk Etnoğrafya Dergisi [*] ; 1982 ; Sayı : 17 ; Sayfa : 49

.