www.halkbilimi.com - Tan,Nail : "Kastamonu´da Ağaç...

Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz
* Pertev Naili Boratav
* İlhan Başgöz
* Orhan Acıpayamlı
* Sedat Veyis Örnek

 

Kastamonu´da Ağaç Oyma Sanatkarı Mehmet Ali Özeflânili

Bu Derginin Diğer Makaleleri

Tan,Nail ; "Kastamonu´da Ağaç Oyma Sanatkarı Mehmet Ali Özeflânili" ; Türk Etnoğrafya Dergisi [*] ; 1982 ; Sayı : 17 ; Sayfa : 145

.