Harran

Yayın Yeri : Urfa
Kültür ve Folklor Dergisi
Sahibi: A. Fehmi Apaydın
Mesul Müdür: Av. Osman Nuri Mızrakçı
Yayın Sekreteri: Mustafa Kemal Apaydın

İlk Sayı : Nisan 1979
Son Sayı : Ekim 1983 (24 sayı)
Dergi Cilt Yıl Sayı Arşivimizde
Mevcut Mu?
harran_1983-1(20)     / 1983 20 Var
harran_1983-1(22)     / 1983 22 Var

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler