Sivas ve Çevresinde Hayatın Çeşitli Safhalarıyla İlgili Bâtıl İnançların ve Büyüsel İşlemlerin Etnolojik Tetkiki

Kitap Adı : Sivas ve Çevresinde Hayatın Çeşitli Safhalarıyla İlgili Bâtıl İnançların ve Büyüsel İşlemlerin Etnolojik Tetkiki
Yayınevi : BilgeSu Yayıncılık
Yazar : Örnek,Sedat Veyis
Basım : 1
Basım Yılı : 2017
Basım Yeri : Ankara
ISBN : 978-9944-795-91-3
Toplam Sayfa : 176
Dizi Adı : Sedat Veyis Örnek, Bütün Eserleri
Dizi No : 5
Dizi Editörü : Turgut Kaya
Kapak_Tasarımı : Ali İmren
Matbaa : Ankamat Matbaacılık
Ebat : 13x19 cm
Arşiv : Var

Halkbilimci, araştırmacı, yazar ve oyun yazarı Sedat Veyis Örnek 1928 yılırda Zara'da doğdu. 1953 yılında Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'ni bitirdi. Dinler tarihi ve etnoloji dalında Almanya'da Tübingen Üniversitesi'nde doktorasını verdi. A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Etnoloji Kürsüsüne 1961 yılında asistan olarak girdi ve 1971'de profesörlüğe yükseldi. Folklor üzerine incelemeler yaptı, hikâye ve oyunlar yazdı. Varlık, Değişim, Sır ve Türk Dili dergilerinde öykü, eleştiri, kısa oyun ve çevirileri yayınlanırken daha çok oyun yazarı olarak tanındı. 15 Kasım 1980'de Ankara'da öldü.

"Sivas ve Çevresinde Hayatın Çeşitli Safhalarıyla İlgili Bâtıl İnançların ve Büyüsel İşlemlerin Etnolojik Tetkiki" Kitabının İçindekileri:

 • Yeniden Basılırken..........4
 • Önsöz..........11
 • 1. Bölüm..........13
  • A. Giriş..........13
   • A.1. Saha..........13
   • A.2. Metod ve Malzeme..........16
  • B. İlkel Düşünce ve İlkel Zihniyet..........21
   • B.1. Fransız Sosyologlarına ve Levy-Bruh'le Göre İlkel Düşünce..........21
   • B.2. Levy-Bruhl'ün Tenkidi..........24
   • B.3. Etnologlara ve Halk Düşüncesini Araştıranlara Göre İlkel ya da Gelişmemiş Düşüncenin Özellikleri..........26
  • C. Bâtıl İnanma..........29
   • C.1. Etimolojisi..........29
   • C.2. Bâtıl Inanmaları Hazırlayan Sebepler..........30
    • C.2.1. Psikolojik Anlar..........30
    • C.2.2. Eşyanın Mahiyetini ve Doğa Kanunlarını Bilmemek..........31
    • C.2.3. Geleceği Bilmek Arzusu..........31
    • C.2.4. Korku..........31
    • C.2.5. Cin, Peri ve Dev Inancı..........32
    • C.2.6. Bâtıl İnanmalarla İlgili Yayınlar..........33
   • C.3. Bâtıl İnancın Tanımlanması..........34
  • D. Büyü..........36
   • D.1. Büyüyü Hazırlayan Dünya Görüşleri, Psikolojik Sebepler..........36
    • D.1.1. Dinamist Dünya Görüşü..........36
    • D.1.2. Tabu..........37
    • D.1.3. Animist ve Animalist Dünya Görüşü..........38
   • D.2. Psikolojik Sebepler ve Temel Düşünceler..........39
   • D.3. Büyünün Din ve Bilimle İlişkisi..........40
    • D.3.1. Büyü ve Din..........40
    • D.3.2. Büyü ve Bilim..........43
   • D.4. Büyüsel Terimler ve Büyünün Tanımı..........45
    • D.4.1. Büyüsel Terimler..........45
     • D.4.1.a. Maji..........45
     • D.4.1.b. Büyü..........45
     • D.4.1.c. Baymak..........45
     • D.4.1.d. Bağlamak..........45
     • D.4.1.e. Sihir..........47
     • D.4.1.f. Tılsım..........47
     • D.4.1.g. Afsun..........47
     • D.4.1.h. Üfürükçülük..........48
     • D.4.1.i. Bakıcılık..........48
    • D.4.2. Büyünün Tanımı..........50
   • D.5. Büyü Çeşitleri..........52
    • D.5.1. Sempatik Büyü..........52
     • D.5.1.a. Taklit Büyüsü (Homeopatik Maji)..........53
     • D.5.1.b. Temas Büyüsü (Kontajiyöz Maji)..........55
    • D.5.2. Ak Büyü (Pozitif Maji)..........57
    • D.5.3. Kara Büyü (Negatif Maji)..........58
    • D.5.4. Aktif Büyü..........58
    • D.5.5. Pasif Büyü..........60
   • D.6. Yazılı Büyü..........60
    • D.6.1. Cetvel..........60
    • D.6.2. Vefk..........62
    • D.6.3. Kutsal Kitabın ve Kutsal Adların Büyücülükte Kullanılması..........66
   • D.7. Amulet ve Uğurluk..........68
    • D.7.1. Muskalar..........71
    • D.7.2. Uğurluklar..........72
   • D.8. Ad,Sayı ve Renk Büyüsü..........73
    • D.8.1. Ad..........73
    • D.8.2. Sayı..........75
    • D.8.3. Renk..........76
 • 2. Bölüm Hayatın Çeşitli Safhaları ile İlgili Bâtıl İnançlar ve Büyüsel Pratikler..........79
  • A. Doğum..........79
   • A.1. Kısırlığı Giderme..........80
   • A.2. Cinsiyet Tayini..........82
   • A.3. Doğumu Kolaylaştırmak..........85
   • A.4. Çocuğun Düşmesini Önlemek..........90
  • B. Çocuk..........92
   • B.1. Yaşamayan Çocuk..........92
   • B.2. Yürümeyen, Geç Yürüyen Çocuk..........95
   • B.3. Konuşmayan, Geç Konuşan Çocuk..........96
   • B.4. Çok Ağlayan ve Uyumayan Çocuk..........97
   • B.5. Çocuğun Geleceğini Etkileyen Pratikler..........98
   • B.6. Çocuğu Nazardan Korumak..........100
  • C. Evlenme..........104
   • C.1. Kısmet Açmak..........104
   • C.2. Gelin Yeni Evine Gelince Yapılan Pratiler..........106
   • C.3. Güveyi Bağlamak..........108
   • C.4. Bağlamayı Önleyici Tedbirler..........111
   • C.5. Çözmek..........112
  • D. Ölüm..........119
   • D.1. Ölümü Düşündüren Ön Belirtiler..........119
   • D.2. Ölümü Getirecek Eylemlerden Kaçınmalar..........119
   • D.3. Ölü Kültü..........120
  • E. Göksel Olaylarla İlgili İnanmalar..........123
   • E.1. Ay ve Güneş Tutulması..........123
   • E.2. Ay ve Güneş Tutulmasının Yer Yüzündeki Olaylarla İlişkisi..........124
   • E.3. Yıldızlarla İlgili İnanmalar..........126
   • E.4. Yağmur Yağdırma..........126
   • E.5. Yağmur Dindirme..........135
  • F. Halk Hekimliği..........137
   • F.1. Dabaz (Kurdeşen) Tedavisi..........137
   • F.2. Siğil'in Tedavisi..........139
   • F.3. Dalak Tedavisi..........140
   • F.4. Sarılığın Tedavisi..........143
   • F.5. Sıtmanın Tedavisi..........143
   • F.6. Yılancığın Tedavisi..........144
  • G. Ev ile İlgili İnanmalar..........146
   • G.1. Kapı..........146
   • G.2. Eşik..........147
   • G.3. Ocak..........148
   • G.4. Ödünç Vermek..........149
  • H. Vücudun Uzuvlarıyla İlgili İnanmalar..........151
   • H.1. Saç..........151
   • H.2. Tırnak..........152
   • H.3. Diş..........153
  • İ. Bedensel Özeliklerle İlgili İnanmalar..........155
   • İ.1. Uğursuzluğun Fiziki Belirtileri..........155
   • İ.2. Uğursuz Kimselerden Gelecek Olan Kötülüklere Karşı Savunma İşlemleri..........157
  • J. Hayvanlarla İlgili İnanmalar..........159
   • J.2. Kurt Ağzı Bağlamak..........160
   • J.3. Hayvanlarla İlgili İstekler - Anaojik Belirtiler..........161
   • J.4. Hayvan Hastalıklarının Tedavisi..........162
 • Sonsöz..........165
 • Bibliyografya..........167
 • İndeks..........173


Arama

Bizi Destekleyenler

.