Erzincan Efsaneleri Üzerine Bir Araştırma

Kitap Adı : Erzincan Efsaneleri Üzerine Bir Araştırma
Yayınevi : Eryaksan Yayınları
Yazar : Kara,Ruhi
Basım : 2
Basım Yılı : 1994
Basım Yeri : Ankara
ISBN : 975-7892-02-5
Toplam Sayfa : 148
Yayın No : 2
Kapak_Tasarımı : Köksal Pabuççu
Matbaa : Özyurt Matbaası
Arşiv : Var
İçindekiler:
 • SUNUŞ..........I
 • ÖNSÖZ..........III
 • GİRİŞ..........V
 • 1. DİNİ VE DİNİ BAYRAMLARLA İLGİLİ EFSANELER VE TAHLİLLERİ..........1
  • Kaleler Üzerine Anlatılan Efsaneler..........2
  • Kutsal Kabirlerle İlgili Efsaneler..........15
  • Türbeler, Mabetler Üzerine Söylenen Efsaneler..........42
 • 2. EVLER VE İNSANLARIN YAŞADIĞI YERLERLE İLGİLİ EFSANELER VE TAHLİLLERİ..........58
  • Al Karıları ile İlgili Efsaneler..........59
  • Köprülerin Efsaneleri..........67
  • Keramet Sahiplerinin Efsaneleri..........69
  • Şehirler ve Köylerle İlgili Efsaneler..........76
  • Tekin Olmayan Yerlerde Yaşayan Tekin Olmayan Yaratıklar..........83
 • 3. TABİAT VE KIRLARLA İLGİLİ EFSANELER VE TAHLİLLERİ..........90
  • Ağaçlar ve Otlarla İlgili Efsaneler..........91
  • Dağlar ve Tepelerle İlgili Efsaneler..........93
  • Düzlükler ve Ovalarla İlgili Efsaneler..........99
  • Göllerle İlgili Efsaneler..........102
  • Hayvanlarla İlgili Efsaneler..........106
  • Nehirler, Arklar, Sular, Gözeler, Derelerle İlgili Efsaneler..........111
  • Taşlar ve Kayalarla İlgili Efsaneler..........120
 • KAYNAKLAR..........135
 • BİBLİYOGRAFYA..........143
 • NOTLAR..........146
 • RESUME..........147

Arşiv

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler