Folklora Doğru

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Folklora Doğru
Basım Tarihi : Ocak 1970
Cilt :
Yıl : 1
Sayı : 4
Fiyat : 2 TL
Derginin Sloganı : Robert Kolej Türk Folklor Klübü
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var
Buradan İndirebilirsiniz:   

Derginin Künyesi:

Yayınlayan: Robert Kolej Türk Folklor Klübü

Sahibi: A. Hamdi Ataoğlu

Yazı İşleri Müdürü: M. Sinan Dinç

Teknik İşler Müdürü: Selçuk Tanyeri

Yönetim Komitesi: Semih Bilgin, Canan Özmeral, Sait Elşerif, Apostol Aleksoğlu, Girol Karacaoğlu

İdare Yeri: Robert Kolej, P.K. 8 Bebek-İstanbul

Dizgi, Basıldığı Yer: Menteş Matbaası Ankara Caddesi No:48/B İstanbul

Kapak Düzeni: Tamer Akkaş

Fiyatı:2 TL
Yıllık Abonesi: 15 TL


Başlık Yazar Sayfa
Çin Folkloru'nun Gelişimiİnanç,Talât5
Halkbilgisi Üzerine Görüşler IIIAlangu,Tahir9
Günlük Yaşantımızdaki İrrasyonel DavranışlarUyar,Günay13
İskandinavya Folkloru - IIEsenel,Mediha17
Herder'in Folklor Araştırmalarındaki Yeri ve DeğeriUlusoy,Gündüz23
"Sıraç" ve "Nalcı" Alevilerinde Samah'a Dair Birkaç SözYönetken,Halil Bedi28
Bizden -SizdenAnonim32
Arşiv
Dergiler
Gazeteler
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraflar
Videolar
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Open Access

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz