Helimoğlu Yavuz,Muhsine -> Eserleri

Dergiler:
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Bakü İzlenimleri 1992"; Anadolu Ekini; Mayıs-Haziran/ 1992; Yıl: 3; Sayı: 21-22; Sayfa Aralığı: 20-23
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Diyarbakır Ağzı Üzerine Bir Deneme"; Anadolu Ekini; Kasım-Aralık/ 1992; Yıl: 3; Sayı: 24/25; Sayfa Aralığı: 9-11
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Atatürk`ün Kültür ve Sanat Anlayışı"; Atatürk Haftası Armağanı; Kasım/ 1986; Sayı: 19; Sayfa Aralığı: 227-232
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Kitaplar Arasında Bir Gezinti"; Cumhuriyet Kitap Eki; Kasım/ 1996; Sayı: 354; Sayfa: 3
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "(Pirabok) Şubat Karısı Efsanesi"; Eyvan; Mart/ 1989; Sayı: 3; Sayfa: 1
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Masal Anaları"; Folklor/Edebiyat; Haziran/ 1996; Cilt: 2; Sayı: 7; Sayfa Aralığı: 23-30
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Edirne Efsaneleri"; Folklor/Edebiyat; Eylül-Ekim/ 1996; Cilt: 2; Sayı: 8; Sayfa Aralığı: 98-104
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "İnsanlığın Ortak Düş Irmakları: Masallar"; Folklor/Edebiyat; 1997; Cilt: 3; Sayı: 12; Sayfa Aralığı: 71-82
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Boratav Arşivi `Endişesi`"; Folklor/Edebiyat; Mart-Nisan/ 1998; Cilt: 4; Sayı: 13; Sayfa Aralığı: 118-121
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "İlhan Başgöz'ün Türk Bilmeceleri Üstüne Bir Değerlendirme"; Folklor/Edebiyat; Haziran-Temmuz/ 1998; Cilt: 4; Sayı: 14; Sayfa Aralığı: 141-144
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Polonya İzlenimleri"; Folklor/Edebiyat; 1998; Cilt: 4; Sayı: 15; Sayfa Aralığı: 101-110
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Polonya Masalları"; Folklor/Edebiyat; 1998; Cilt: 4; Sayı: 16; Sayfa Aralığı: 111-117
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Polonya Halk Kültüründen Kesitler"; Folklor/Edebiyat; 1999; Cilt: 5; Sayı: 17; Sayfa Aralığı: 201-202
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Kadın Hastalıklarında Halk İnançlarının İşlevi"; Folklor/Edebiyat; 1999; Cilt: 5; Sayı: 18; Sayfa Aralığı: 35-38
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Polonya Efsaneleri"; Folklor/Edebiyat; 1999; Cilt: 5; Sayı: 19; Sayfa Aralığı: 79-83
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Halk Anlatılarının Örtük Transaksiyon Yoluyla Psikoterapi Aracı Olarak Kullanılması"; Folklor/Edebiyat; 1999; Cilt: 5; Sayı: 20; Sayfa Aralığı: 57-72
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Üç Kıbrıs Efsanesinin İçerdikleri İletiler Açısından Çözümlenmesi"; Folklor/Edebiyat; 2003; Cilt: 9; Sayı: 33; Sayfa Aralığı: 265-270
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Mit-Dini-Gelenek Aynasında Kadın"; Folklor/Edebiyat; 2004; Cilt: 10; Sayı: 37; Sayfa Aralığı: 49-64
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Halk Anlatılarının Dilin Öğretimine ve Gelişimine Katkıları"; Folklor/Edebiyat; 2003; Cilt: 10; Sayı: 38; Sayfa Aralığı: 165-172
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "``Mesaj İndex`` Halk Anlatılarının İleti-Dizini"; Folklor/Edebiyat; 2004; Cilt: 10; Sayı: 40; Sayfa Aralığı: 193-202
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Biyografik Romanlardan Hareketle “Kişisel Tarih Toplumsal Tarih midir? Sorunsalı Üzerine Bir Değerlendirme"; Folklor/Edebiyat; 2012; Cilt: 18; Sayı: 69; Sayfa Aralığı: 263-276
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Masalların İletileri ve Öteki Türlere Etkileşimleri"; Halkbilimi (ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu) (2. Seri) [*]; 1997; Sayı: 4; Sayfa Aralığı: 2-7
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Ders Geçme ve Kredi Sistemine Göre Lise Birinci Sınıf 'Türk Dili ve Edebiyatı' Kitabının İncelenip Değerlendirilmesi"; Kıyı (Kültür ve Sanat Dergisi); Nisan/ 1994; Yıl: 9; Sayı: 97; Sayfa Aralığı: 14-20
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Şiirin Gizli Gerçeği: Simurg"; Kıyı (Kültür ve Sanat Dergisi); Haziran/ 1994; Yıl: 9; Sayı: 99; Sayfa Aralığı: 8-9
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Masal Kadınları"; Kıyı (Kültür ve Sanat Dergisi); Eylül/ 1994; Yıl: 9; Sayı: 102; Sayfa Aralığı: 14-20
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Masalların, Dilin Öğrenilmesi ve Geliştirilmesi Bakımından Önemi"; Kıyı (Kültür ve Sanat Dergisi); Ekim/ 1994; Yıl: 9; Sayı: 103; Sayfa Aralığı: 14-20
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Mehmet Şerif Efendi"; Kıyı (Kültür ve Sanat Dergisi); Eylül-Ekim/ 2011; Yıl: 50; Sayı: 273; Sayfa Aralığı: 16-17
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Bırkleyn Mağaraları"; Kültür Sanat (Lefkoşa); Kasım/ 1992; Sayı: 11; Sayfa Aralığı: 32-33
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Ninnilerimizden Bir Kesit"; Kültür Sanat (Lefkoşa); Mayıs/ 1993; Sayı: 12; Sayfa Aralığı: 7-11
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Yaşar Kemal’in Yaşamındaki (Ailesindeki) Epope Motifleri"; Kültür Sanat (Lefkoşa); Ekim/ 1993; Sayı: 13; Sayfa Aralığı: 2-6
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Yaşar Kemal`in Dil-Anlatımının Sanatsal Boyutu (Üzerine Bir İnceleme)"; Kültür Sanat (Lefkoşa); Ocak/ 1994; Sayı: 14; Sayfa Aralığı: 17-20
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Gençliği Eğitirken, Şiddete Hayır"; Millî Kültür; Mayıs/ 1985; Sayı: 48; Sayfa: 66
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Nasreddin Hoca Fıkralarında Örtük Transaksiyon-İmalı İletişim"; Toplumbilim; Haziran/ 1997; Sayı: 6; Sayfa Aralığı: 107-115
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Diyarbakır Efsaneleri ile Diğer Bazı Ulusların Efsaneleri Arasındaki Ortak Motifler"; Türk Folkloru; Haziran/ 1991; Sayı: 93; Sayfa Aralığı: 13-18
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Kıbrıs Ağzı ile Konya-Ereğli Ağızlarındaki Ortak Özellikler - 1"; Yeni Kıbrıs; Mart/ 1986; Cilt: 3; Sayı: 6; Sayfa Aralığı: 41-42
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Kıbrıs Ağzı ile Konya-Ereğli Ağızlarındaki Ortak Özellikler - 2"; Yeni Kıbrıs; Nisan/ 1986; Cilt: 3; Sayı: 7; Sayfa Aralığı: 23-27
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Bir Araştırma Önerisi"; Yeni Kıbrıs; 1988; Cilt: 5; Sayı: 7; Sayfa Aralığı: 30-34
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Diyarbakır ve Çevresinde Tiyatro Olgusu"; Ziya Gökalp; Temmuz-Eylül/ 1987; Cilt: 8; Sayı: 47; Sayfa Aralığı: 40-52
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Diyarbakır-Bismil Kazancı Köyünde Düğün Gelenekleri - Berdel Olayı ve Günümüz Türk Edebiyatına Yansıması"; Ziya Gökalp; Ekim-Aralık/ 1987; Cilt: 8; Sayı: 48; Sayfa Aralığı: 16-32
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Âşık Ferrahi`nin Şiirlerinin Konularına Göre Sınıflandırılması ve Bu Şiirlerde Duygusal Derinlik"; Ziya Gökalp; Nisan-Haziran/ 1988; Cilt: 9; Sayı: 50; Sayfa Aralığı: 48-53
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Nizami`nin 850 Yıl Öncesinden `HA` `HU` Diyen Dizeleri Aracılığıyla İnsanlığa İletileri"; Ziya Gökalp; Ocak-Mart/ 1993; Cilt: 12; Sayı: 68; Sayfa Aralığı: 27-32,65-67
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Aşık Sümmani`nin Şiirinde Hüzün Boyutu"; Ziya Gökalp; Temmuz-Eylül/ 1994; Cilt: 13; Sayı: 74; Sayfa Aralığı: 4-7

 • Kitaplar:
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine (2019). Bir Varmış Bin Yokmuş. İstanbul: Can Çocuk.
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine (2017). Esil ile Yesil. İstanbul: Can Çocuk.
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine (2021). Evvel Zaman İçinde. İstanbul: Can Çocuk.
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine (2018). Gel Zaman Git Zaman. İstanbul: Can Çocuk.
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine (2010). Hıle ile Dıle. İstanbul: Can Çocuk.
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine (2020). Zamanlardan Birinde. İstanbul: Can Çocuk.
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine (2011). Zaman Zaman İçinde. İstanbul: Can Çocuk.
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine (1998). Düş Düşün ve Gerçek. : Ürün Yayınları.
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine (1997). Masallar ve Eğitimsel İşlevleri. : Ürün Yayınları.

 • Bildiriler:
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine, "Yaşar Kemal Epopeden Çağdaş Romana Neler Getirmiştir-Bu Neleri Nerelerden Getirmiştir"Yaşar Kemal Günleri (21-22 Mayıs 1993). Ankara, 1993.
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine, "Masal Kadınları"Edebiyat Konuşmaları. Ankara, 1996.
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine, "Kıbrıslı Türklerin Halk Anlatılarında Yer Alan Mitolojik Motiflerden Bir Kesit"7. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi. Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2009.
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine, "Malatya ve Çevre İlleri Hakkında Tiyatro İmajı"II. Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu (Tebliğler). Malatya, 1987.
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine, "Yaşar Kemal`in Dil-Anlatımının İçerdiği Şiirsellik ve Sanatsal Boyut"X. Uluslararası KIBATEK Türk Edebiyat Şöleni. Kiev, 2005.
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine, "Yaşar Kemal`in İnce Memed`inde Bahar Olgusu"24. Edebiyat Şöleni - Edebiyatta Kıbrıs ve Bahar. Ankara, 2013.

 • Bizi Destekleyenler