Bildiri Listesi

 • Kıbrıs-Balkanlar-Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu (KIBATEK)    3
 • Doğu Akdeniz Üniversitesi    1
 • Edebiyatçılar Derneği    1
 • Ekin Yayınları    1
 • İnönü Üniversitesi    1
 • Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları    1
 • Kuşadası Belediyesi    1

 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine, "Yaşar Kemal`in Dil-Anlatımının İçerdiği Şiirsellik ve Sanatsal Boyut", X. Uluslararası KIBATEK Türk Edebiyat Şöleni. Kiev, 2005.

  Helimoğlu Yavuz,Muhsine, "Yaşar Kemal Epopeden Çağdaş Romana Neler Getirmiştir-Bu Neleri Nerelerden Getirmiştir", Yaşar Kemal Günleri (21-22 Mayıs 1993). Ankara, 1993.

  Helimoğlu Yavuz,Muhsine, "Kıbrıslı Türklerin Halk Anlatılarında Yer Alan Mitolojik Motiflerden Bir Kesit", 7. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi. Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2009.

  Helimoğlu Yavuz,Muhsine, "Masal Kadınları", Edebiyat Konuşmaları. Ankara, 1996.

  Helimoğlu Yavuz,Muhsine, "Yaşar Kemal`in İnce Memed`inde Bahar Olgusu", 24. Edebiyat Şöleni - Edebiyatta Kıbrıs ve Bahar. Ankara, 2013.

  Tan,Nail, "Sunuş", 1. Uluslararası Türk Folklor Kongresi Bildirileri (Cilt 1- Genel Konular). Ankara, 1976.

  Tan,Nail, "Sunuş", 1. Uluslararası Türk Folklor Kongresi Bildirileri (Cilt 1- Genel Konular). Ankara, 1976.

  Tan,Nail, "Sunuş", 1. Uluslararası Türk Folklor Kongresi Bildirileri (Cilt 1- Genel Konular). Ankara, 1976.