Folklor Postası [*]

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı: Folklor Postası [*]
Basım Tarihi: Mayıs 1945
Cilt: 1
Sayı: 8
Fiyat: 25 Kuruş
Derginin Sloganı: Aylık Folklor Dergisi
Arşivimizde Mevcut Mu? : Yok

Derginin Künyesi:

Sahibi ve Başyazarı: Kemal Akça
Neşriyat Müdürü: Dr. Ferit Uğur
Yazı İşleri ve Teknik Sekreteri: İhsan Hınçer
Adres: Tevkifane arkası Karacehennem Sok. No:19   Sultanahmet-İstanbul

Abone: Yıllığı:300 kuruş, 6 aylık:150 kuruş. Yurt dışı için de yıllığı 400, altı aylığı 200 kuruştur.


Başlık Yazar Sayfa
Halk Edebiyatından Örnekler: Türk Destanları 2Yücel,Hasan Ali3
Hadiseler Önünde Düşünceler: Folklorun Sanat, Edebiyat ve Bilgi Kaynağı Olarak DeğeriFındıkoğlu,Ziyaeddin Fahri5
Notlar: Folklor Kadro ve Metodu - 1Akça,Kemal7
Folklorda TörenlerÜlkütaşır,Mehmet Şakir8
KoşmaGelibolulu Aşık Demir9
Milli Oyunlarımız ve Doğuda Çıkan Bir YazıBelli,Şemsi9
Memleket Davaları 3: Oturak Âlemi Nedir?Hınçer,İhsan10
Seçme Halk ŞiirleriDamgacı,Hayrünnisa11
Halk Şairlerinden Notlar: Behçetin Destanları 2Salcı,Vahit Lütfi12
Bu Günkü Dilimizle: Orhon (Orhon Yazıtlarından Birisinin Köklü Parçalarının Bugünkü Dilimize Çevrilmesi)Çağlar,Behçet Kemal13
Derlemeler: Konya Bilmeceleri - 1Önder,Mehmet14
İstanbul Çocuk Oyunları - 2Özseven,Âdil15
Bir Anadolu Geleneği: Niğdenin (Cumaları) PazarlarıGökçen,Nurettin16
BibliyoğrafyaAnonim17
Dağların Delisi - 7Akça,Kemal18

Arama

Bizi Destekleyenler

.