Türk Folklor Araştırmaları Dergisi

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı: Türk Folklor Araştırmaları Dergisi
Basım Tarihi: Ağustos 1949
Cilt: 1
Yıl: 1
Sayı: 4
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var
Buradan İndirebilirsiniz:   Başlık Yazar Sayfa
Halk Edebiyatında: Saz ve ÂşıkUraz,Murat49
Halk Edebiyatı: Bektaşi Şairleri - 3Bayrı,Mehmet Halit51
Etüdler: Kaygusuz Abdal Hakkında Etütler - 3Salcı,Vahit Lütfi52
Araştırmalar: Kütahyada Kopuzlu Ozanlar Musikisi Hakkında Bir Kaç SözUzunoğlu,Sadık54
Olaylar Karşısında: Muzik Folkloru GezileriGazimihal (önceleri Kösemihal),Mahmut Ragıp55
Müzik Folkloru: Safranbolu Düğünlerinde Ataman,Sadi Yaver57
Türklerde Halk ve Tabiat: Su, Ağaç, Dağ ve TaşYalgın (Yalman),Ali Rıza58
Derlemeler: Bir Vak'aya veya Fıkraya Dayanan Bâzı Halk Tabirleri - 2Ülkütaşır,Mehmet Şakir61
Masal: Cücan ile DevKakşa,Nizameddin62
Türk Folklor Araştırmaları Dergisinin Eski Sayıları da Bulunan Daimî Satış YerleriAnonim63

Arama

Bizi Destekleyenler

.