www.halkbilimi.com - Türk Folkloru - turk-folkloru_...

Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz
* Pertev Naili Boratav
* İlhan Başgöz
* Orhan Acıpayamlı
* Sedat Veyis Örnek

 

Türk Folkloru

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Türk Folkloru
Basım Tarihi : Ocak 1985
Cilt :
Yıl : 6
Sayı : 66
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var

Başlık Yazar Sayfa
İhsan Hınçer Türk Folkloruna Hizmet Ödülü 1984, Sahiplerini Buldu İvgin,Hayrettin 3
Türk Kültüründe "Edik" Gönüllü,Ali Rıza 7
Artvin Köylerinde Ev-Bark Özdemir,Halit 9
Atasözleri ve Deyimler Bibbliyografyası - Ek Sakaoğlu,Saim 12
Milli Kültür ve Folkor Ataman,Sadi Yaver 16
Gelmiyor Elimden Birşey (Şiir) Karabulut,Halil 17
Köy Gençlerinin Evlenme İsteklerine İlişkin Davranış Kalıpları Tezcan,Mahmut 18
Pazarcık (Şiir) Gül,Mehmet Ali 19
Folklor veya Etnoğrafya Açık Hava Müzeleri Uyguner,Muzaffer 20
Hayvan Masalları Alptekin,Ali Berat 21
Medreseler, Medrese Hücreleri ve Öğrenci Yurtları Güzelbey,Cemil Cahit 25
IV. Ulusal El Sanatları Sepmozyumu Üzerine Kavazlı,İzgün 26
Balık ve Sevdalık Cındık,Şadi 28
Burdur Bucak'tan Derlenen Masallar 1: Üvey Anne ve Kız Onaran,Can 30
Mifad Üst Kademesinde Görev Değişikliği Dumluca,Halil 31
Değerli Bir Halk Müziği Sanatçımızı Yitirdik Çoşkun,Evin A. 33
Kirap Rafı Anonim 34