Hatif'in Körler Memleketi Kadıköy

Bu Derginin Diğer Makaleleri

Ilgaz,Hasene ; "Hatif'in Körler Memleketi Kadıköy" ; Eflatun ( Sanat-Fikir-Kültür-Aktüalite) ; Sayı : ; Sayfa : 17

Hatif'in körler memleketi dediği Kadıköy'ün efsanesi çok değişiktir.

Bizans'ın Doriyen denilen Yunanlı kavim tarafından kurulduğu hakkındaki rivayete göre bu olay İsa doğmadan 658 yılında olmuştur.

Mağaralılar yeni bir şehir kurmak için Yunanistan'daki (Delf) hatiflerine baş vurmuşlar.

Hatif'de :

- Körlerin şehrinin ta karşısına cevabını vermiş.

Bunun üzerine Mağara muhacırlarından (Bizans-yahud Vizas) namındaki başıboş bir adamın idaresinde bir kalabalık Bosfor'a yani Boğaz içine gelmişler.

Kadıköy mevkiini, görünce etrafındakilere, Hatif'in körler memleketi dediği yer olsa olsa burasıdır. Haliç'in kıymetini anlamıyan, ve ona tercihan burada şehir kurmuşlar demiş. Ve Kadıköy karşısındaki Sarayburnu'na muhacirler yerleştirerek bir şehir kurmuşlar ve adına Bizans demişlerdir.

Diğer bir bilgide pek eski bir yer olan Kadıköy’e İsa'nın doğumundan 676 yıl önce Magar hükümdarı gelmiş ve Kadıköy'ünü kurmuştur. Bu tarih İstanbul'un kurulmasından 17 yıl öncedir.

O zamanki adı Kadıköy’ün Harkidon'dı

Halkı bakır'don ise memleket anlamına gelir. Vaktiyle burada bakır işlendiğinden bu ad verilmiştir.

Yine bir bilgiye göre Kadıköy’ün Trakyalılarca malum olduğu söylenmekte hatta Fenikelilerin Moda’da bir ticaret şehri yaptıkları kaydedilmektedir.

O zamanlar Kadıköy küçük bir köydü. Sonraları Kuşdili ve Kalamış körfezine kadar büyüdü. Daha sonra kuzeydoğuda ve Haydarpaşa yakınında bulunan Yeldeğirmeni denilen mahal ile bir takım boş arazi mahalle haline gelerek köylükten çıktı. Büyük bir şehir oldu.

Güneydoğu’da bulunan Kızıltoprak ve Fenerbahçe cihetleride istimlâk edilerek, büyük köşkler ve villalarla süslenince Kadıköy’ün manzarası değişti.

Aslında Kadıköy şirketi Hayriye vapurları Kadıköy'üne işleyinceye kadar sönük bir halde idi.

Moda, Fenerbahçe, Kızıltoprak, Suadiye, Cadde Bostan, Erenköy, Bostancı bu gün Kadıköy'ün en kalabalık semtlerinden biridir.

Kalamış: Eskiden sazlık bir yerdi. Bizanslılar bu yüzden buraya Kalamışya demişlerdir.

Kadıköy bir ilçe merkezidir. Küçükbakkal ve Merdivenköy köyleridir.

Çarıkçı, Osmanağa, Caferağa, Kadıköy'ün eski ünlü üç mahallesidir.

Caferağa mahallesinde Darüssüade ağalarından Ceferağa’nın yaptırdığı bir mescit vardır. Caferağa orada gömülüdür.

Osmanağa'ya gelince: Birinci Sultan Ah-medin Babüssüade ağasıdır. Osmanağa Camiini yaptırmıştır. Bu yüzden mahalleye Osmanağa mahallesi denir.

Kadıköy’ün eski diye övündüğümüz mescit ve camiine birde eski eser olarak Ayrılık Çeşmesini ilave edebiliriz. Bu çeşme Suadiye civarındadır.


Arşiv

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler