www.halkbilimi.com - Önen,Ragıp : "Bor "Halil Nuri...

Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz
* Pertev Naili Boratav
* İlhan Başgöz
* Orhan Acıpayamlı
* Sedat Veyis Örnek

 

Bor "Halil Nuri Bey Kütüphanesi" ndeki Mahkemei Şer´iye Sicilleri ve Bunlarda Görülen Türkçe Kişi ve Köy İsimleri

Bu Derginin Diğer Makaleleri

Önen,Ragıp ; "Bor "Halil Nuri Bey Kütüphanesi" ndeki Mahkemei Şer´iye Sicilleri ve Bunlarda Görülen Türkçe Kişi ve Köy İsimleri" ; Türk Etnoğrafya Dergisi [*] ; 1958 ; Sayı : 3 ; Sayfa : 107

.