www.halkbilimi.com - Gürçay,Hikmet : "Dünya Açlıkla...

Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz
* Pertev Naili Boratav
* İlhan Başgöz
* Orhan Acıpayamlı
* Sedat Veyis Örnek

 

Dünya Açlıkla Savaş Haftası ve Bu Konuda Yaşayan Atasözleri

Bu Derginin Diğer Makaleleri

Gürçay,Hikmet ; "Dünya Açlıkla Savaş Haftası ve Bu Konuda Yaşayan Atasözleri" ; Türk Etnoğrafya Dergisi [*] ; 1964-1965 ; Sayı : 7-8 ; Sayfa : 8

.