www.halkbilimi.com - Ünver,A. Süheyl : "Çiçek Tarih...

Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz
* Pertev Naili Boratav
* İlhan Başgöz
* Orhan Acıpayamlı
* Sedat Veyis Örnek

 

Çiçek Tarihimizde Türk Karanfilleri

Bu Derginin Diğer Makaleleri

Ünver,A. Süheyl ; "Çiçek Tarihimizde Türk Karanfilleri" ; Türk Etnoğrafya Dergisi [*] ; 1966 ; Sayı : 9 ; Sayfa : 5

.