www.halkbilimi.com - Türkdoğan,Orhan : "Erzurum Böl...

Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz
* Pertev Naili Boratav
* İlhan Başgöz
* Orhan Acıpayamlı
* Sedat Veyis Örnek

 

Erzurum Bölgesinde Tıbbi Tedavinin Sosyo-Kültürel Safhaları

Bu Derginin Diğer Makaleleri

Türkdoğan,Orhan ; "Erzurum Bölgesinde Tıbbi Tedavinin Sosyo-Kültürel Safhaları" ; Türk Etnoğrafya Dergisi [*] ; 1968 ; Sayı : 11 ; Sayfa : 33

.