www.halkbilimi.com - Köylüoğlu,Neriman : "Edirne Mü...

Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz
* Pertev Naili Boratav
* İlhan Başgöz
* Orhan Acıpayamlı
* Sedat Veyis Örnek

 

Edirne Müzesindeki Hayvan Motifli İşlemeleri

Bu Derginin Diğer Makaleleri

Köylüoğlu,Neriman ; "Edirne Müzesindeki Hayvan Motifli İşlemeleri" ; Türk Etnoğrafya Dergisi [*] ; 1974 ; Sayı : 14 ; Sayfa : 127

.