www.halkbilimi.com - Kolsuk,Asuman : "Osmanlı Devri...

Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz
* Pertev Naili Boratav
* İlhan Başgöz
* Orhan Acıpayamlı
* Sedat Veyis Örnek

 

Osmanlı Devri Çini Kandilleri

Bu Derginin Diğer Makaleleri

Kolsuk,Asuman ; "Osmanlı Devri Çini Kandilleri" ; Türk Etnoğrafya Dergisi [*] ; 1976 ; Sayı : 15 ; Sayfa : 73

.