İçel Folkloru

Kitap Adı : İçel Folkloru
Yayınevi : C. H. P. Halkevleri Yayınları
Yazar : Uğur,Sait
Basım Yılı : 1947
Dizi Adı : Milli Kültür Araştırmaları
Dizi No : 1
Matbaa : Ulus Basımevi
Arşiv : Yok


BaşlıkSayfa
Önsöz3
I. Bölüm: Fıkralar5
A. Tipler Etrafında Teşekkül Eden Fıkralar5
B. Muayyen Sınıf ve Zümreler Etrafında Teşekkül Eden Fıkralar8
C. Çeşitli Konulardaki Diğer Fıkralar15
II. Bölüm: Türküler39
A. Mizahi ve Hicivli Türküler39
B. Vak`a Anlatan Türküler47
C. Merasim Türküleri53
D. Lirik Türküler57
III. Maniler155
IV. Ninniler177
V. Bölüm: Destanlar183
A. Savaş Destanları183
B: Mizahi Destanlar199
C. Karışık Mevzulu Destanlar201
VI. Bölüm: Ata Sözleri215
VII. Bölüm: Ölçülü Sözler257
VIII. Bölüm: Bilmeceler263
IX. Bölüm: Dil Malzemesi269
A. Halk Tabirleri269
B. Dilekler ve Dualar285
C. Kötü Dilekler286
D. Küfürler288
E. Yeminler288
F. Taşvurma289
G. Kadına Takılma290
H. Yanıltmacalar290
I. Kuş Dili291

Arama

Bizi Destekleyenler

.