Köken

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı: Köken
Basım Tarihi: Nisan 1974
Sayı: 2
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var
  Buradan İndirebilirsiniz:


Başlık Yazar Sayfa
Felsefede RomantiklikHızır,Nusret1
Özgün Bir Sanat Kuramı Üzerine Düşünceler 1Kuban,Doğan3
Evrensel Sanat - Ulusal SanatAltıok,Füsun4
Geleneksel Kültüre YönelişlerŞaul,Mahir5
Bizim Edebiyatımızda Halk Edebiyatının EtkileriBoratav,Pertev Naili7
Tarım Etnolojisiyle İlgili Eski Bir KaynakHans Von Dernschwam10
Yazı-Resimler ve Hareket DuyarlığıTansuğ,Sezer11
HaritaBurak,Cihat14
Türk EviBektaş,Cengiz16
"İslam'da Resim Yasağı ve Sonuçları" Üzerine Bir DeğinmeAksoy,Fahir18
Türkiye'de Kültür SoygunuNigar,Mehmet Metin20
Evliya ÇelebiAnonim22
Bindokuzyüz Altmışların Sanatı ÜzerineEvelyn Weiss | Gert Van Der Osten23
Bir MuziplikNaci,Elif25
GarabetNaci,Elif25
Resimden AnlamakNaci,Elif25
Oktay Rıfat'ın İlk ŞiirleriSüreya,Cemal27
Pencere Açık Kalsın: BahardırÖngören,Veysel29
Bir "Aktarma" ve Nutuk'un Söylev Olması OlayıAkşin,Sina31
Güngör Dilmen'nin Canlı Maymun Lokantası'nda Kişiler Arası İlişkiler ve Kişinin KurtuluşuGüven,Güler32
Yanlış İle Doğru Üzerine Bir DenemeAltıok,Metin36
FürkatAlpay,Gönül38
DergilerdeDemiray,G.41
Halk Tiyatrosunun Tanımı ÜzerineRoger Hudson41
Oyunculuk Eğitimi SorunlarıGürzap,Can45
Gerçekten Elit OlsalarYürür,Ahmet46
Kişisellikten YerelliğeSaygun,Ahmed Adnan47
Yayın ve HalkÖngören,Mahmut Tali49
Belge Filmciliği ÜstüneGerçeker,Emin51
Dış San'at OlaylarıYıldırım,Yücel52
"50 Yılında Resim Sanatımız" Diye Bir YazıSezgin,Dinçer53
Sevgili OkuyucularaAnonim56

Arama

Bizi Destekleyenler

.