Başgöz,İlhan -> Eserleri

Dergiler:
 • Başgöz,İlhan. "Türk Halk Hikâyelerinin Yapısı"; Folklor/Edebiyat; Sayı: ; Sayfa: 85
 • Başgöz,İlhan. "Pertev Naili Boratav'ın Türk ve Dünya Folklor Araştırmalarındaki Yeri"; Folklor/Edebiyat; Haziran-Temmuz/ 1998; Cilt: 4; Sayı: 14; Sayfa: 7
 • Başgöz,İlhan. "Türkiye'de Halk Bilimi Çalışmaları ve Milliyetçilik"; Folklor/Edebiyat; Haziran-Temmuz/ 1998; Cilt: 4; Sayı: 14; Sayfa: 73
 • Başgöz,İlhan. "Sözlü Anlatım Türlerinde Konudan Sapmalar (Diression)"; Folklor/Edebiyat; Haziran-Temmuz/ 1998; Cilt: 4; Sayı: 14; Sayfa: 99
 • Başgöz,İlhan. "Halkın Atasözlerinin Tarifi veya Atasözleri Üzerine Söylenmiş Atasözleri"; Folklor/Edebiyat; Haziran-Temmuz/ 1998; Cilt: 4; Sayı: 14; Sayfa: 113
 • Başgöz,İlhan. "Folklor Sanata Düşman Mı?"; Folklor/Edebiyat; Haziran-Temmuz/ 1998; Cilt: 4; Sayı: 14; Sayfa: 123
 • Başgöz,İlhan. "Koyun ile Çobanın Hikayesi"; Folklor/Edebiyat; Haziran-Temmuz/ 1998; Cilt: 4; Sayı: 14; Sayfa: 130
 • Başgöz,İlhan. "Gücük Sıçan Hayal Kuruyor"; Folklor/Edebiyat; Haziran-Temmuz/ 1998; Cilt: 4; Sayı: 14; Sayfa: 136

 • Arama

  Bizi Destekleyenler

  .