Helimoğlu Yavuz,Muhsine -> Eserleri

Dergiler:
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Bakü İzlenimleri 1992"; Anadolu Ekini; Mayıs-Haziran/ 1992; Yıl: 3; Sayı: 21-22; Sayfa Aralığı: 20-23
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Diyarbakır Ağzı Üzerine Bir Deneme"; Anadolu Ekini; Kasım-Aralık/ 1992; Yıl: 3; Sayı: 24/25; Sayfa Aralığı: 9-11
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Atatürk`ün Kültür ve Sanat Anlayışı"; Atatürk Haftası Armağanı; Kasım/ 1986; Sayı: 19; Sayfa Aralığı: 227-232
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Kitaplar Arasında Bir Gezinti"; Cumhuriyet Kitap Eki; Kasım/ 1996; Sayı: 354; Sayfa: 3
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Aşk Olsun Sana Çocuk, AŞK Olsun"; Evrensel Kültür; Temmuz/ 2011; Sayı: 235; Sayfa Aralığı: 28-30
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "(Pirabok) Şubat Karısı Efsanesi"; Eyvan; Mart/ 1989; Sayı: 3; Sayfa: 1
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Masal Anaları"; Folklor/Edebiyat; Haziran/ 1996; Cilt: 2; Sayı: 7; Sayfa Aralığı: 23-30
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Edirne Efsaneleri"; Folklor/Edebiyat; Eylül-Ekim/ 1996; Cilt: 2; Sayı: 8; Sayfa Aralığı: 98-104
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "İnsanlığın Ortak Düş Irmakları: Masallar"; Folklor/Edebiyat; 1997; Cilt: 3; Sayı: 12; Sayfa Aralığı: 71-82
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Boratav Arşivi `Endişesi`"; Folklor/Edebiyat; Mart-Nisan/ 1998; Cilt: 4; Sayı: 13; Sayfa Aralığı: 118-121
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "İlhan Başgöz'ün Türk Bilmeceleri Üstüne Bir Değerlendirme"; Folklor/Edebiyat; Haziran-Temmuz/ 1998; Cilt: 4; Sayı: 14; Sayfa Aralığı: 141-144
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Polonya İzlenimleri"; Folklor/Edebiyat; 1998; Cilt: 4; Sayı: 15; Sayfa Aralığı: 101-110
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Polonya Masalları"; Folklor/Edebiyat; 1998; Cilt: 4; Sayı: 16; Sayfa Aralığı: 111-117
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Polonya Halk Kültüründen Kesitler"; Folklor/Edebiyat; 1999; Cilt: 5; Sayı: 17; Sayfa Aralığı: 201-202
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Kadın Hastalıklarında Halk İnançlarının İşlevi"; Folklor/Edebiyat; 1999; Cilt: 5; Sayı: 18; Sayfa Aralığı: 35-38
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Polonya Efsaneleri"; Folklor/Edebiyat; 1999; Cilt: 5; Sayı: 19; Sayfa Aralığı: 79-83
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Halk Anlatılarının Örtük Transaksiyon Yoluyla Psikoterapi Aracı Olarak Kullanılması"; Folklor/Edebiyat; 1999; Cilt: 5; Sayı: 20; Sayfa Aralığı: 57-72
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Üç Kıbrıs Efsanesinin İçerdikleri İletiler Açısından Çözümlenmesi"; Folklor/Edebiyat; 2003; Cilt: 9; Sayı: 33; Sayfa Aralığı: 265-270
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Mit-Dini-Gelenek Aynasında Kadın"; Folklor/Edebiyat; 2004; Cilt: 10; Sayı: 37; Sayfa Aralığı: 49-64
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Halk Anlatılarının Dilin Öğretimine ve Gelişimine Katkıları"; Folklor/Edebiyat; 2003; Cilt: 10; Sayı: 38; Sayfa Aralığı: 165-172
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "``Mesaj İndex`` Halk Anlatılarının İleti-Dizini"; Folklor/Edebiyat; 2004; Cilt: 10; Sayı: 40; Sayfa Aralığı: 193-202
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Biyografik Romanlardan Hareketle “Kişisel Tarih Toplumsal Tarih midir? Sorunsalı Üzerine Bir Değerlendirme"; Folklor/Edebiyat; 2012; Cilt: 18; Sayı: 69; Sayfa Aralığı: 263-276
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Masalların İletileri ve Öteki Türlere Etkileşimleri"; Halkbilimi (ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu) (2. Seri) [*]; 1997; Sayı: 4; Sayfa Aralığı: 2-7
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Ders Geçme ve Kredi Sistemine Göre Lise Birinci Sınıf 'Türk Dili ve Edebiyatı' Kitabının İncelenip Değerlendirilmesi"; Kıyı (Kültür ve Sanat Dergisi); Nisan/ 1994; Yıl: 9; Sayı: 97; Sayfa Aralığı: 14-20
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Şiirin Gizli Gerçeği: Simurg"; Kıyı (Kültür ve Sanat Dergisi); Haziran/ 1994; Yıl: 9; Sayı: 99; Sayfa Aralığı: 8-9
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Masal Kadınları"; Kıyı (Kültür ve Sanat Dergisi); Eylül/ 1994; Yıl: 9; Sayı: 102; Sayfa Aralığı: 14-20
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Masalların, Dilin Öğrenilmesi ve Geliştirilmesi Bakımından Önemi"; Kıyı (Kültür ve Sanat Dergisi); Ekim/ 1994; Yıl: 9; Sayı: 103; Sayfa Aralığı: 14-20
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Mehmet Şerif Efendi"; Kıyı (Kültür ve Sanat Dergisi); Eylül-Ekim/ 2011; Yıl: 50; Sayı: 273; Sayfa Aralığı: 16-17
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Kaytaz-zade Mehmed Nazım`ın Safa yahud Netice-i İbtila`sı ile Sami Paşa-zade Sezai`nin SERGÜZEŞT`i"; Kültür Sanat (Lefkoşa); Nisan/ 1992; Sayı: 10; Sayfa Aralığı: 30-31
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Bırkleyn Mağaraları"; Kültür Sanat (Lefkoşa); Kasım/ 1992; Sayı: 11; Sayfa Aralığı: 32-33
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Ninnilerimizden Bir Kesit"; Kültür Sanat (Lefkoşa); Mayıs/ 1993; Sayı: 12; Sayfa Aralığı: 7-11
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Yaşar Kemal’in Yaşamındaki (Ailesindeki) Epope Motifleri"; Kültür Sanat (Lefkoşa); Ekim/ 1993; Sayı: 13; Sayfa Aralığı: 2-6
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Yaşar Kemal`in Dil-Anlatımının Sanatsal Boyutu (Üzerine Bir İnceleme)"; Kültür Sanat (Lefkoşa); Ocak/ 1994; Sayı: 14; Sayfa Aralığı: 17-20
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Gençliği Eğitirken, Şiddete Hayır"; Millî Kültür; Mayıs/ 1985; Sayı: 48; Sayfa: 66
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Nasreddin Hoca Fıkralarında Örtük Transaksiyon-İmalı İletişim"; Toplumbilim; Haziran/ 1997; Sayı: 6; Sayfa Aralığı: 107-115
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Diyarbakır Efsaneleri ile Diğer Bazı Ulusların Efsaneleri Arasındaki Ortak Motifler"; Türk Folkloru; Haziran/ 1991; Sayı: 93; Sayfa Aralığı: 13-18
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "`Kaştan`lar Kenti Kiev"; Turnalar; Ocak/ 2013; Yıl: 15; Sayı: 49; Sayfa Aralığı: 33-35
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Yaşar Kemal`in Romanlarında Yer Alan Epope Motiflerine Analitik bir Yaklaşım"; Turnalar; 2016; Yıl: 18; Sayı: 61; Sayfa Aralığı: 34-37
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Kıbrıs Ağzı ile Konya-Ereğli Ağızlarındaki Ortak Özellikler - 1"; Yeni Kıbrıs; Mart/ 1986; Cilt: 3; Sayı: 6; Sayfa Aralığı: 41-42
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Kıbrıs Ağzı ile Konya-Ereğli Ağızlarındaki Ortak Özellikler - 2"; Yeni Kıbrıs; Nisan/ 1986; Cilt: 3; Sayı: 7; Sayfa Aralığı: 23-27
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Bir Araştırma Önerisi"; Yeni Kıbrıs; 1988; Cilt: 5; Sayı: 7; Sayfa Aralığı: 30-34
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Diyarbakır ve Çevresinde Tiyatro Olgusu"; Ziya Gökalp; Temmuz-Eylül/ 1987; Cilt: 8; Sayı: 47; Sayfa Aralığı: 40-52
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Diyarbakır-Bismil Kazancı Köyünde Düğün Gelenekleri - Berdel Olayı ve Günümüz Türk Edebiyatına Yansıması"; Ziya Gökalp; Ekim-Aralık/ 1987; Cilt: 8; Sayı: 48; Sayfa Aralığı: 16-32
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Âşık Ferrahi`nin Şiirlerinin Konularına Göre Sınıflandırılması ve Bu Şiirlerde Duygusal Derinlik"; Ziya Gökalp; Nisan-Haziran/ 1988; Cilt: 9; Sayı: 50; Sayfa Aralığı: 48-53
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Nizami`nin 850 Yıl Öncesinden `HA` `HU` Diyen Dizeleri Aracılığıyla İnsanlığa İletileri"; Ziya Gökalp; Ocak-Mart/ 1993; Cilt: 12; Sayı: 68; Sayfa Aralığı: 27-32,65-67
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine. "Aşık Sümmani`nin Şiirinde Hüzün Boyutu"; Ziya Gökalp; Temmuz-Eylül/ 1994; Cilt: 13; Sayı: 74; Sayfa Aralığı: 4-7

 • Kitaplar:
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine (2019). Bir Varmış Bin Yokmuş. İstanbul: Can Çocuk.
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine (2017). Esil ile Yesil. İstanbul: Can Çocuk.
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine (2021). Evvel Zaman İçinde. İstanbul: Can Çocuk.
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine (2018). Gel Zaman Git Zaman. İstanbul: Can Çocuk.
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine (2010). Hıle ile Dıle. İstanbul: Can Çocuk.
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine (2020). Zamanlardan Birinde. İstanbul: Can Çocuk.
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine (2011). Zaman Zaman İçinde. İstanbul: Can Çocuk.
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine (1998). Düş Düşün ve Gerçek. : Ürün Yayınları.
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine (1997). Masallar ve Eğitimsel İşlevleri. : Ürün Yayınları.

 • Kitap Bölümleri:
 • "Cumhuriyet Dönemi Masal Araştırmalarına Toplu Bir Bakış", Aydınlanmanın Kadınları. Komisyon. Cumhuriyet Kitapları. 1998. Sayfa: 158-166
 • "Yaşar Kemal`in Romanlarında Yer Alan Epope Motiflerine Analitik bir Yaklaşım", Yaşar Kemal: İnsanı, Toplumu, Dünyayı Kucaklamak. Anonim. Literatür Yayınları. . Sayfa:
 • "Halk Anlatılarının Sanat ve İnanç Boyutu", Sanat ve İnanç - 1. Komisyon. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi. 2004. Sayfa: 193-196
 • "Efsanelerin Aynasından Edirne`ye Bir Bakış", Edirne: Serhattaki Payıtaht. Komisyon. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık. 1998. Sayfa: 519-527

 • Bildiriler:
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine, "Türk Masallarında Çocuk İmgeleri", 1. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi (6-8 Kasım 1996). Ankara, 1997. S. 132-140.
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine, "Halk Anlatılarının Dilin Öğretimine ve Gelişimine Katkısı", Prof. Dr. Cahit Kavcar Türkçe Eğitimi Çalıştayı (13-15 Mayıs 2010). , . S. 12-21.
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine, "Çocuklar İçin Hazırlanacak Masal Kitaplarının İçerik, Dil-anlatım ve Eğitsel Özelliklerine Genel Bir Bakış", 1. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu (20-21 Ocak 2000). Ankara, 2000. S. 285-294.
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine, "Nazım Hikmet`in Şiirlerinde Yararlandığı Halk Kültürü-Kültürleri Öğeleri", Doğumunun 100. Yılında - Türkçenin Yurttaşı Nâzım Hikmet (24-25 Ekim 2002). , 2003. S. 215-247.
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine, "Mit-Din-Gelenek Açmazında Kadın", Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi (13-16 Ekim 2009). İzmir, . S. 98-104.
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine, "Yaşar Kemal Epopeden Çağdaş Romana Neler Getirmiştir-Bu Neleri Nerelerden Getirmiştir", Yaşar Kemal Günleri (21-22 Mayıs 1993). Ankara, 1993. S. 58-78.
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine, "Masal Kadınları", Edebiyat Konuşmaları. Ankara, 1996. S. 295-309.
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine, "Kaytazzade Mehmed Nazım`ın Safa Yahud Netice-i İbtila`sı ile Sami Paşazade Sezai`nin Sergüzeşt`i Arasındaki Benzerlikler ve Varıla Sonuçlar", 2. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi (24-27 Kasım 1998) - Cilt 3. , 1998. S. 77-82.
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine, "Kıbrıslı Türklerin Halk İnanışlarına Karşılaştırmalı ve Analitik Bir Yaklaşım", 5. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi (14-15 Nisan 2005) - Cilt 2. , 2005. S. 229-250.
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine, "Lefke ve Çevresinde Halk Hekimliği", 6. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi (24-26 Ekim 2007). , 2007. S. 615-627.
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine, "Kıbrıslı Türklerin Halk Anlatılarında Yer Alan Mitolojik Motiflerden Bir Kesit", 7. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi (4-6 Kasım 2009). Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2009. S. 307-312.
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine, "Malatya ve Çevre İlleri Hakkında Tiyatro İmajı", II. Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu (19-21 Ekim 1987). Malatya, 1987. S. 236-242.
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine, "Sözlü Halk Kültürümüzün Yaşatılması Geliştirilmesi ve Tanıtılması Konusunda İzlenecek Yöntemler ve Öneriler", 2. Milli Kültür Şurası (5-8 Aralık 1989). , 1990. S. 336-339.
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine, "Nazım`ın Şiirlerinde Türk ve Dünya Masal Efsane ve Halk Hikayelerinin Etkileri", XIII. KIBATEK Edebiyat Sempozyumu. , 2006. S. 297-308.
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine, "Masal ve Çocuk", XIV. KIBATEK Edebiyat Sempozyumu (6-10 Ekim 2007). Chişinau, 2007. S. 267-270.
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine, "Göç ve Göçmen Edebiyatında Yer Alan Dramatik İnsan Manzaralarından Bir Kesit", XVI. KIBATEK Edebiyat Sempozyumu (4-8 Mayıs 2009). , . S. 47-51.
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine, "Yaşar Kemal`in Yazın Dünyasına Genel Bir Bakış", XVII. Uluslararası KİBATEK Edebiyat Sempozyumu (13-18 Ağustos 2009). Prizen -Kosova, . S. 37-40.
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine, "Çukurova`nın Dengbeji Yaşar Kemal ve Ağrıdağı Efsanesi Romanının İnsan Coğrafyasına Analitik Bir Yaklaşım", XIX. Uluslararası KIBATEK Edebiyat Sempozyumu ( 7-11 Nisan 2010). , . S. 225-228.
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine, "Halk Anlatılarında Mağara Metaforu", XX. KIBATEK Edebiyat Sempozyumu (25-27 Nisan 2011). , . S. 161-168.
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine, "Yahya Kemalìn Denizleri", KIBATEK Uluslararası Türk Kültüründe Deniz ve Deniz Edebiyatı Sempozyumu (27 Nisan-3 Mayıs 2008). , 2008. S. 183-185.
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine, "Yaşar Kemal`in Anlatımında Halk Anlatılarının Etkileri", XI. Uluslararası KIBATEK Edebiyat Şöleni (23-28 Ekim 2005). Lefkoşa KKTC, 2005. S. 315-319.
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine, "Masalın Gerçeği-Gerçeğin Masalı: Bir Azeri Masalının Psikolojik Çözümlemesi", XII. Uluslararası KIBATEK Edebiyat Şöleni (9-16 Mayıs 2006). Bakı, 2006. S. 138-141.
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine, "Masalın Gerçeği - Gerçeğin Masalı `Padişah Abdülmecit`in Masal Olan Gerçeği`", XXIII. Uluslararası KIBATEK Edebiyat Şöleni (8-9 Kasım 2012). , . S. .
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine, "Yaşar Kemal`in İnce Memed`inde Bahar Olgusu", XXIV. Uluslararası KIBATEK Edebiyat Şöleni (20-24 Mart 2013). Ankara, 2013. S. 229-232.
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine, "Anadolu`dan Krakow`a - Aziz Maria (Meryem Ana) Kilisesi`nden Ben Ü Sen Surları`na Ve Nazım`ın `saman Sarısı`na Bir Yolculuk", XXVIII. Uluslararası KIBATEK Edebiyat Şöleni (25-30 Haziran 2015). , . S. 175-178.
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine, "Yaşar Kemal`in Dil-Anlatımının İçerdiği Şiirsellik ve Sanatsal Boyut", X. Uluslararası KIBATEK Türk Edebiyat Şöleni (11-16 Mayıs 2005). Kiev, 2005. S. 220-223.
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine, "Masalın Gerçeği-Gerçeğin Masalı Bir Masalın Psikolojik Çözümlemesi", Kuşadası`nda Öykü`ye ve Şiir`e Yolculuk 5. Aydın, 2008. S. 45-53.
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine, "Atatürk ve Kadın Devrimi", Cumhuriyet`in 75 Yıllık Devrim Öyküsü Paneli (15 Ekim 1998). , 1998. S. .
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine, "Ali Nesim`in Öykülerinde TMT`nin İşlevi ve Ulusal Direniş Bilinci", Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi ve Bu Mücadelede TMT`nin Yeri (19-25 Ekim 2008). Lefkoşa, 2009. S. 239--247.
 • Helimoğlu Yavuz,Muhsine, "Masalların Eğitimsel İşlevlerinin Bir Bursa Masalında Örneklenmesi ve Bu İşlevin Yaşayan Bursalı Tanığı", II. Burda Halk Kültürü Sempozyumu (20-22 Ekim 2005)- Cilt 2. Bursa, 2005. S. 543-548.

 • Arama

  Bizi Destekleyenler

  .