Kitap Listesi

 • Adana Halkevi Neşriyat    1
 • Ankara Halkevi Yayınları    2
 • Balıkesir Halkevi Yayınları    1
 • Bilge Kültür Sanat     1
 • BilgeSu Yayıncılık    14
 • Bilgi Yayınevi    3
 • C. H. P. Halkevleri Yayınları    2
 • Can Çocuk    7
 • Ceres Yayınları    1
 • Çığır Kitabevi    1
 • Cumhuriyet Kitapları    1
 • Damla Yayınevi    1
 • Dergâh Yayınları    1
 • Derya Yayınevi    8
 • Diyarbekir Halkevi Neşriyatı    1
 • Eren Yayıncılık    1
 • Eryaksan Yayınları    1
 • Evkaf Matbaası    1
 • Gayret Kitabevi    1
 • Gökada Yayınları    1
 • İdeal Kültür Yayıncılık    1
 • İkbal Kütüphanesi    1
 • İnönü Üniversitesi Yayınları    1
 • İstanbul Üniversitesi Yayınları    0
 • Kahraman Yayınları    1
 • Karakum Yayınevi    1
 • Kıral Matbaası (Kastamonu)    3
 • Kömen Yayınevi    1
 • Kültür Ajans Yayınları    1
 • Kültür Ofset Basımevi    1
 • Literatür Yayınları    1
 • Manisa Halkevi Yayınları    5
 • Milli Eğitim Bakanlığı    1
 • Milli Folklor Enstitüsü Yayınları    1
 • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi    1
 • Nüve Kültür Merkezi Yayınları    1
 • Ötüken Neşriyat    2
 • Sel Yayınları    2
 • TC. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu    1
 • Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü    1
 • Türk Tarih Encümeni Külliyatı    1
 • Ürün Yayınları    2
 • Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık    2

 • Altınay,Ahmet Refik (1931). İstanbul Hayatı (1000-1100). İstanbul: Türk Tarih Encümeni Külliyatı.

  Topçuoğlu,Cafer (1971). Nota ve Figürleriyle Milli Zeybek Oyunlarımızdan - Yalabık Zeybeği. Konya: Derya Yayınevi.

  Topçuoğlu,Cafer (1971). Nota ve Figürleriyle Milli Zeybek Oyunlarımızdan - Soma Zeybeği. Konya: Derya Yayınevi.

  Topçuoğlu,Cafer (1971). Nota ve Figürleriyle Milli Zeybek Oyunlarımızdan - Kozak Zeybeği. Konya: Derya Yayınevi.

  Topçuoğlu,Cafer (1971). Nota ve Figürleriyle Milli Zeybek Oyunlarımızdan - Harmandalı. Konya: Derya Yayınevi.

  Topçuoğlu,Cafer (1971). Nota ve Figürleriyle Milli Zeybek Oyunlarımızdan - Dağlı. Konya: Derya Yayınevi.

  Topçuoğlu,Cafer (1971). Nota ve Figürleriyle Milli Zeybek Oyunlarımızdan - Bengi. Konya: Derya Yayınevi.

  Topçuoğlu,Cafer (1971). Nota ve Figürleriyle Milli Zeybek Oyunlarımızdan - Aydın Zeybeği. Konya: Derya Yayınevi.

  Elçin,Şükrü (1990). Türkiye Türkçesinde Mâniler. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü.

  Topçuoğlu,Cafer (1971). Nota ve Figürleriyle Milli Zeybek Oyunlarımızdan - Arpazlı. Konya: Derya Yayınevi.

  Anonim (). Yaşar Kemal: İnsanı, Toplumu, Dünyayı Kucaklamak. 2019: Literatür Yayınları.

  Komisyon (1992). Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi (Cilt-2). Ankara: TC. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu.

  Komisyon (2004). Sanat ve İnanç - 1. İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi.

  Komisyon (1998). Edirne: Serhattaki Payıtaht. İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık.

  Komisyon (1998). Aydınlanmanın Kadınları. İstanbul: Cumhuriyet Kitapları.

  Süleyman Tevfik (1931). Avcu Behram. İstanbul: İkbal Kütüphanesi.

  Helimoğlu Yavuz,Muhsine (2010). Hıle ile Dıle. İstanbul: Can Çocuk.

  Helimoğlu Yavuz,Muhsine (2011). Zaman Zaman İçinde. İstanbul: Can Çocuk.

  Helimoğlu Yavuz,Muhsine (2018). Gel Zaman Git Zaman. İstanbul: Can Çocuk.

  Helimoğlu Yavuz,Muhsine (2020). Zamanlardan Birinde. İstanbul: Can Çocuk.

  Helimoğlu Yavuz,Muhsine (2019). Bir Varmış Bin Yokmuş. İstanbul: Can Çocuk.

  Helimoğlu Yavuz,Muhsine (2017). Esil ile Yesil. İstanbul: Can Çocuk.

  Helimoğlu Yavuz,Muhsine (2021). Evvel Zaman İçinde. İstanbul: Can Çocuk.

  Helimoğlu Yavuz,Muhsine (1998). Düş Düşün ve Gerçek. : Ürün Yayınları.

  Helimoğlu Yavuz,Muhsine (1997). Masallar ve Eğitimsel İşlevleri. : Ürün Yayınları.

  Gökçen,İbrahim (1946). Saruhan Zaviye ve Yatırları. İstanbul: Manisa Halkevi Yayınları.

  Anonim (). Diyarbekir Tarihi. Diyarbekir: Diyarbekir Halkevi Neşriyatı.

  Su,Kamil (1939). Balıkesir Madenleri. İstanbul: Balıkesir Halkevi Yayınları.

  Sungu,İhsan (1941). Namık Kemal. İstanbul: Ankara Halkevi Yayınları.

  Gökoğlu,Ahmet | Akok,Mahmut (1946). Eski Ankara Evleri - 1. Ankara: Ankara Halkevi Yayınları.

  Uluçay,Mustafa Çağatay (1942). XVII`inci Yüzyılda Manisa`da Ziraat, Ticaret ve Esnaf Teşkilatı. İstanbul: Manisa Halkevi Yayınları.

  Uluçay,Mustafa Çağatay (1946). Saruhanoğulları ve Eserlerine Dair Vesikalar - 2. İstanbul: Manisa Halkevi Yayınları.

  Uluçay,Mustafa Çağatay (1940). Saruhanoğulları ve Eserlerine Dair Vesikalar - 1. İstanbul: Manisa Halkevi Yayınları.

  Gökçen,İbrahim (1950). Manisa Tarihinde Vakıflar ve Hayırlar - 2. Manisa: Manisa Halkevi Yayınları.

  Komisyon (2016). Halk Bilimi El Kitabı. Konya: Kömen Yayınevi.

  Anonim (2011). Between Religion and Language. İstanbul: Eren Yayıncılık.

  Güney,Eflatun Cem (1971). Folklor ve Halk Edebiyatı. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı.

  Uğur,Sait (1947). İçel Folkloru. : C. H. P. Halkevleri Yayınları.

  Deyrolle,Théophile (1938). 1869`da Trabzondan Erzuruma. İstanbul: Çığır Kitabevi.

  Köprülü,M. Fuat (1930). Kayıkcı Kul Mustafa ve Genç Osman Hikâyesi. İstanbul: Evkaf Matbaası.

  Kudret,Cevdet (1970). Karagöz - 3. Ankara: Bilgi Yayınevi.

  Kudret,Cevdet (1969). Karagöz - 2. Ankara: Bilgi Yayınevi.

  Kudret,Cevdet (1992). Karagöz - 1. Ankara: Bilgi Yayınevi.

  Gennep,Arnold Van (1939). Folklor. Ankara: C. H. P. Halkevleri Yayınları.

  Kemal,Yaşar (1943). Ağıtlar - 1. Adana: Adana Halkevi Neşriyat.

  Ozanoğlu,İhsan (1952). Vasiyet. Kastamonu: Kıral Matbaası (Kastamonu).

  Ozanoğlu,İhsan (1952). Sazımın Tellerinden. Kastamonu: Kıral Matbaası (Kastamonu).

  Ozanoğlu,İhsan (1952). Öğütleme. Kastamonu: Kıral Matbaası (Kastamonu).

  And,Metin (2007). Ritüelden Drama. İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık.

  Tezel,Naki (1969). Türkiye Folklor ve Etnografya Kılavuzu. Ankara: Milli Folklor Enstitüsü Yayınları.

  Demirbağ,Uğur (2018). Çankırı'nın Tarihi ve Kültürel Mirası. İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık.

  Bayat,Fuzuli (2017). Türk Mitolojik Sistemi 1. İstanbul: Ötüken Neşriyat.

  Bayat,Fuzuli (2017). Türk Mitolojik Sistemi 1. İstanbul: Ötüken Neşriyat.

  İnayet,Alimcan (2010). Yalmavuz Celmoğuz. İstanbul: Bilge Kültür Sanat .

  Sarpkaya,Seçkin (2018). Türklerin Şeytani Masalları. Ankara: Karakum Yayınevi.

  Boratav,Pertev Naili (2016). Köroğlu Destanı. Ankara: BilgeSu Yayıncılık.

  Boratav,Pertev Naili (2016). Halk Edebiyatı Dersleri. Ankara: BilgeSu Yayıncılık.

  Boratav,Pertev Naili (2015). 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı. Ankara: BilgeSu Yayıncılık.

  Boratav,Pertev Naili (2016). Türk Mitolojisi. Ankara: BilgeSu Yayıncılık.

  Boratav,Pertev Naili (2015). 100 Soruda Türk Folkloru. Ankara: BilgeSu Yayıncılık.

  Boratav,Pertev Naili (2016). Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği. Ankara: BilgeSu Yayıncılık.

  Boratav,Pertev Naili (2017). Folklor ve Edebiyat 2. Ankara: BilgeSu Yayıncılık.

  Boratav,Pertev Naili (2017). Folklor ve Edebiyat 1. Ankara: BilgeSu Yayıncılık.

  Örnek,Sedat Veyis (2015). Geleneksel Kültürümüzde Çocuk. Ankara: BilgeSu Yayıncılık.

  Örnek,Sedat Veyis (2017). Etnoloji Sözlüğü. Ankara: BilgeSu Yayıncılık.

  Örnek,Sedat Veyis (2017). Anadolu Folklorunda Ölüm. Ankara: BilgeSu Yayıncılık.

  Örnek,Sedat Veyis (2014). Türk Halkbilimi. Ankara: BilgeSu Yayıncılık.

  Örnek,Sedat Veyis (2014). 100 Soruda İlkellerde Din, Büyü, Sanat, Efsane. Ankara: BilgeSu Yayıncılık.

  Örnek,Sedat Veyis (2017). Sivas ve Çevresinde Hayatın Çeşitli Safhalarıyla İlgili Bâtıl İnançların ve Büyüsel İşlemlerin Etnolojik Tetkiki. Ankara: BilgeSu Yayıncılık.

  Seyidoğlu,Bilge (2005). Erzurum Efsaneleri. İstanbul: Dergâh Yayınları.

  Sakaoğlu,Saim (1976). 101 Anadolu Efsanesi. İstanbul: Damla Yayınevi.

  Gezgin,Deniz (2010). Bitki Mitosları. İstanbul: Sel Yayınları.

  Gezgin,Deniz (2014). Hayvan Mitosları. İstanbul: Sel Yayınları.

  Alptekin,Ali Berat (1993). Fırat Havzası Efsaneleri (Metinler). Antakya: Kültür Ofset Basımevi.

  Küçük,Abdurrahim (2017). Konya'nın Efsaneleri. Konya: Nüve Kültür Merkezi Yayınları.

  Özen,Ahmet Özden (2017). Yukarı Fırat Efsaneleri. İstanbul: Ceres Yayınları.

  Aydın,Mehmet (2013). Bayat ve Afyonkarahisar Çevresi Söylenceleri. Ankara: Kültür Ajans Yayınları.

  Nesim,Ali | Öznur,Şevket (2012). Kıbrıs Türk Lültürü ve Kıbrıs Efsaneleri. Lefkoşa/Kıbrıs: Gökada Yayınları.

  Kaan,Ertuğrul Mustafa (1964). Hacı Bektaşı Veli. İstanbul: Gayret Kitabevi.

  Uykucu,Ekrem (1979). İlçeleriyle Birlikte İstanbul. İstanbul: Kahraman Yayınları.

  Kavcar,Cahit (). İnönü Üniversitesi Efsane Derleme Yarışması. Malatya: İnönü Üniversitesi Yayınları.

  Kara,Ruhi (1994). Erzincan Efsaneleri Üzerine Bir Araştırma. Ankara: Eryaksan Yayınları.


  Arama

  Bizi Destekleyenler

  .