Folklora Doğru

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Folklora Doğru
Basım Tarihi : Ekim 1969
Cilt :
Yıl : 1
Sayı : 1
Fiyat : 2 TL
Derginin Sloganı : Robert Kolej Türk Folklor Klübü
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var
Buradan İndirebilirsiniz:   

Derginin Künyesi:

Yayınlayan: Robert Kolej Türk Folklor Klübü

Sahibi: A. Hamdi Ataoğlu

Yazı İşleri Müdürü: M. Sinan Dinç

Teknik İşler Müdürü: Selçuk Tanyeri

Yönetim Komitesi: Semih Bilgin, Canan Özmeral, Sait Elşerif, Apostol Aleksoğlu

İdare Yeri: Robert Kolej, P.K. 8 Bebek-İstanbul

Dizgi, Basıldığı Yer: Menteş Matbaası Ankara Caddesi No:48/B İstanbul

Kapak Düzeni: Tamer Akkaş

Fiyatı:2 TL
Yıllık Abonesi: 15 TL


Başlık Yazar Sayfa
ÖnsözTanyeri,Selçuk1
Yılların GetirdiğiKeklikoğlu,Ruhi7
"Halk" Kavramı ve Folklor ÇalışmalarıAlangu,Tahir8
Dünya Folklorunda Ayİnanç,Talât12
Halk Oyunları Okullarda Neden ve Nasıl Öğretilmelidir?Aydın,Halim16
Halk Oyunlarımız ve Bölgelere YayılışlarıAtaman,Sadi Yaver18
Uzun HavalarTüfekçi,Nida22
Kına EğlenceleriTüccarbaşıoğlu,Füsun24
Müzik, Eğitim ve Halka SunuluşuÖnaldı,M. Şenel27
Bizden SizeAnonim29
Arşiv
Dergiler
Gazeteler
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraflar
Videolar
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Open Access

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz