Folklor / Edebiyat

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Folklor / Edebiyat
Basım Tarihi : Haziran-Temmuz 1998
Cilt :
Yıl :
Sayı : 14
Fiyat :
Derginin Sloganı : Halkbilim-Etnoloji-Antropoloji-Edebiyat
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var
Buradan İndirebilirsiniz:   


Derginin Künyesi:

Üç Aylık Kültür Dergisi

Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Ürün Basım Yayın Turizm Tic. Ltd. Şti. Adına: Metin Turan

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Dr. Faruk Güçlü

Yayın Danışma Kurulu: Prof. Dr. Hasan Özdemir, Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, Doç. Dr. İsmail Öztürk, Dr. Muhsine Helimoğlu Yavuz, Dr. Şükrü Günbulut.

Yönetim Yer ve Yazışma:
Hatay Sok. 9/19 Kızılay/Ankara

Türkiye ve Kıbrıs İçin Fiyatı: 1.000.000 TL

Abone Koşulları:
Yurtiçi (4 Sayı):5.000.000 TL.
Avrupa İçin Sayısı: 40 DM
Dört Sayı İçin Abonelik Bedeli: 150 DM

Amerika İçin Sayısı: 30$
Dört Sayı İçin Abonelik Bedeli: 100$

Kapak Fotoğrafları: PErtev N. Boratav ve İlhan Başgöz

Abone bedelinin Metin Turan adına 104233 numaralı posta çeki hesabına ya da Halk Bankası Meşrutiyet Şubesi'ndeki 5911 numaralı hesaba yatırılarak, dekontun adresimize gönderilmezi gerekir. (Abonelerimiz yıl içindeki fiyat artışlarından etkilenmezler. Abone ücretlerine posta masrafları dahildir)


Başlık Yazar Sayfa
İlhan Başgöz'ü OkumakTuran,Metin3
Pertev Naili Boratav'ın Türk ve Dünya Folklor Araştırmalarındaki YeriBaşgöz,İlhan7
Bir Hayatın Kısa HikayesiAnonim23
Önemli Bir Halkbilimci Prof. Dr. İlhan BaşgözTimuroğlu,Vecihi31
Prof. İlhan Başgöz'e Övgüyle...Ben-Amos,Dan56
Başöğretmen İlhan BaşgözAksoy,Yahya58
İlhan Başgöz veya Çin'deki BilimOğuz,M. Öcal61
İlhan Başgöz: "Aydının yeni bir edebiyatla ümit vermesi lazım"Gencer,Işık64
Türkiye'de Halk Bilimi Çalışmaları ve MilliyetçilikBaşgöz,İlhan73
Türk Halk Hikâyelerinin YapısıBaşgöz,İlhan85
Sözlü Anlatım Türlerinde Konudan Sapmalar (Diression)Başgöz,İlhan99
Halkın Atasözlerinin Tarifi veya Atasözleri Üzerine Söylenmiş AtasözleriBaşgöz,İlhan113
Folklor Sanata Düşman Mı?Başgöz,İlhan123
Koyun ile Çobanın HikayesiBaşgöz,İlhan130
Gücük Sıçan Hayal KuruyorBaşgöz,İlhan136
İndiana Üniversitesi Türk Folkloru ve Halk Edebiyatı ArşiviAnonim139
İlhan Başgöz'ün Türk Bilmeceleri Üstüne Bir DeğerlendirmeHelimoğlu Yavuz,Muhsine141
Arşiv

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler